Hạng B2
23/2/20
213
156
43
Ghi chơi thôi, còn chọn lựa là tùy mỗi người.
Xe nào cũng ổn cả, ai thích xe nào cứ lấy xe đó.
XL7, Ertiga lắp cruise control và LIM hết tất cả có 7tr thôi, có dịch vụ lắp rồi.
lắp này có an toàn không bác nhỉ