Hạng C
24/5/12
817
201
43
42
May cho 2 cháu bé không bị ảnh hưởng
 
Hạng D
6/12/07
1.118
11.202
113
nó xuống nó lo xem cái xe nó trước nữa chứ, thứ gì
Bác ơi!

Nó ngó thấy người nhà ẵm 2 đứa nhỏ không sao rồi. Xong nó ngó xem sau xe còn ai nữa không.

Biết là nó sai, nó ẩu, nhưng cũng hông phán vội thế.