Hạng D
29/3/17
2.890
9.060
143
mấy bác mua sedan sau này lại tốn 1 mớ đổi lên crossover.

nếu ko chạy dịch vụ thì ko nên mua dòng A và B, vì sau này cũng phải đổi lên.
 
Hạng B2
6/1/08
388
351
63
50
Đẹp thì k3, tiết kiệm, bền nhưng chịu xấu 1 chút thì City