Hạng B2
4/6/12
141
28
28
42
Q.Bình Thạnh TP.HCM
Em cảm ơn anh ontuhily, Nguyen-Acc , Nguyên dt, và các anh khác trong hội đã tư vấn và em đã rướt em nó về
033102flo_1_prv.gif
. Em đã cho em gái đi phục hồi sức khỏe trên bệnh viện of bác Tấn. Qua một tuần được sự chăm sóc và kiểm tra tổng thể, em nó đã có lại tuổi xuân. Thứ 5 em sẽ test 1 chuyến pượt đi Tây Ninh không biết ntn he he?
39.gif

 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
hungfc nói:
Em cảm ơn anh ontuhily, Nguyen-Acc , Nguyên dt, và các anh khác trong hội đã tư vấn và em đã rướt em nó về
033102flo_1_prv.gif
. Em đã cho em gái đi phục hồi sức khỏe trên bệnh viện of bác Tấn. Qua một tuần được sự chăm sóc và kiểm tra tổng thể, em nó đã có lại tuổi xuân. Thứ 5 em sẽ test 1 chuyến pượt đi Tây Ninh không biết ntn he he?
39.gif
Show hàng lên cho pà con chiêm ngưỡng đê pác
 
Hạng D
25/5/13
1.378
261
83
hungfc nói:
Em cảm ơn  anh ontuhily, Nguyen-Acc , Nguyên dt, và các anh khác trong hội đã tư vấn và em đã rướt em nó về 
033102flo_1_prv.gif
. Em đã cho em gái đi phục hồi sức khỏe trên bệnh viện of bác Tấn. Qua một tuần được sự chăm sóc và kiểm tra tổng thể, em nó đã có lại tuổi xuân. Thứ 5 em sẽ test 1 chuyến pượt đi Tây Ninh không biết ntn he he?
39.gif
Phượt Tây Ninh khúc nào bác ơi , có j alo mình , nếu rảnh a e cafe chowu nhé
 
Hạng B2
4/6/12
141
28
28
42
Q.Bình Thạnh TP.HCM
thich_la_nhich nói:
hungfc nói:
Em cảm ơn  anh ontuhily, Nguyen-Acc , Nguyên dt, và các anh khác trong hội đã tư vấn và em đã rướt em nó về 
033102flo_1_prv.gif
. Em đã cho em gái đi phục hồi sức khỏe trên bệnh viện of bác Tấn. Qua một tuần được sự chăm sóc và kiểm tra tổng thể, em nó đã có lại tuổi xuân. Thứ 5 em sẽ test 1 chuyến pượt đi Tây Ninh không biết ntn he he?
39.gif
Phượt Tây Ninh khúc nào bác ơi , có j alo mình , nếu rảnh a e cafe chowu nhé
Bác cho em sdt lun để dễ liên lạc.
 
Hạng D
25/5/13
1.378
261
83
hungfc nói:
thich_la_nhich nói:
hungfc nói:
Em cảm ơn  anh ontuhily, Nguyen-Acc , Nguyên dt, và các anh khác trong hội đã tư vấn và em đã rướt em nó về 
033102flo_1_prv.gif
. Em đã cho em gái đi phục hồi sức khỏe trên bệnh viện of bác Tấn. Qua một tuần được sự chăm sóc và kiểm tra tổng thể, em nó đã có lại tuổi xuân. Thứ 5 em sẽ test 1 chuyến pượt đi Tây Ninh không biết ntn he he?
39.gif
Phượt Tây Ninh khúc nào bác ơi , có j alo mình , nếu rảnh a e cafe chowu nhé
Bác cho em sdt lun để dễ liên lạc.
E ở thị xả TN nếu bác đi ngang khoảng 7 h sáng bác alo e cafe chơi , sdt của em : 0933955668
 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
thich_la_nhich nói:
hungfc nói:
thich_la_nhich nói:
hungfc nói:
Em cảm ơn anh ontuhily, Nguyen-Acc , Nguyên dt, và các anh khác trong hội đã tư vấn và em đã rướt em nó về
033102flo_1_prv.gif
. Em đã cho em gái đi phục hồi sức khỏe trên bệnh viện of bác Tấn. Qua một tuần được sự chăm sóc và kiểm tra tổng thể, em nó đã có lại tuổi xuân. Thứ 5 em sẽ test 1 chuyến pượt đi Tây Ninh không biết ntn he he?
39.gif
Phượt Tây Ninh khúc nào bác ơi , có j alo mình , nếu rảnh a e cafe chowu nhé
Bác cho em sdt lun để dễ liên lạc.
E ở thị xả TN nếu bác đi ngang khoảng 7 h sáng bác alo e cafe chơi , sdt của em : 0933955668
7h sáng ngang alo cà phê còn 7h tối ngang thì alo cà cà phê phê :D
 
Hạng D
25/5/13
1.378
261
83
Ontuhily nói:
thich_la_nhich nói:
hungfc nói:
thich_la_nhich nói:
hungfc nói:
Em cảm ơn  anh ontuhily, Nguyen-Acc , Nguyên dt, và các anh khác trong hội đã tư vấn và em đã rướt em nó về 
033102flo_1_prv.gif
. Em đã cho em gái đi phục hồi sức khỏe trên bệnh viện of bác Tấn. Qua một tuần được sự chăm sóc và kiểm tra tổng thể, em nó đã có lại tuổi xuân. Thứ 5 em sẽ test 1 chuyến pượt đi Tây Ninh không biết ntn he he?
39.gif
Phượt Tây Ninh khúc nào bác ơi , có j alo mình , nếu rảnh a e cafe chowu nhé
Bác cho em sdt lun để dễ liên lạc.
E ở thị xả TN nếu bác đi ngang khoảng 7 h sáng bác alo e cafe chơi , sdt của em : 0933955668
7h sáng ngang alo cà phê còn 7h tối ngang thì alo cà cà phê phê :D
Người xưa nói đúng mà , ròm ròm thầy .....