Tập Lái
12/9/18
11
2
3
29
Thưa các cụ, hiện tại em đang cưỡi wt 3.2 date 2016. Xe đã remap và sử dụng mâm lốp lớn hơn. Hiện tại xe của em gặp 2 trường hợp dưới đây. Thường xảy ra và thay đổi không ở thời gian cố định:
  1. Chân ga và chân phanh ở trạng thái đầm, hơi nặng (cá nhân em đã test ở các xe khác và thấy tương đồng). Vậy ở trường hợp này, xe sẽ đi êm và không bị thốc, di chuyển trong phố và tăng tốc rất sướng. Đồng thời cần số P R N D, khi chuyển số cầm cảm giác cũng nặng và chắc.
  2. Chân ga và chanh phanh nhẹ hơn, nhạy hơn rõ rệt. Với trường hợp này đi trong phố rất mỏi chân, xe dễ thốc vì mớm nhẹ đã vọt hơn 1500 và máy gào nhiều hơn. Nếu di chuyển trong phố lâu như vậy sẽ cực khó chịu. Đồng thời cần số P R N D khi sang số cũng nhẹ tương đương.
Nhiều người nói do cảm giác lái với thế ngồi nhưng em đã test và để ý rất nhiều lần. Cá nhân em hay đi phố nên muốn như trường hợp 1 hơn, cụ nào biết vụ này thì chỉ bảo giúp em với ạ