Hạng D
31/3/10
1.562
858
113
Sì Gòn
hi bac chủ!
con xe đi 90 nghìn km thì chưa là vấn đề gì, vì nó đc thiết kế để sử dụng đến mấy chục năm mà (Về mặt PL thì ko quy định tuổi thọ đv xe con). Tuy nhiên, mình có ý kiến nhứ này:
- xe của GĐ dùng chưa hẵn đã ngon đâu, vì những người này họ thường bận bịu, rất ít mang xe đi kiểm tra chăm soc như những ngưởi trẻ tuổi, mê xe. mà xe ngon hay ko là nhờ việc kiểm tra, thay thế phụ tùng kịp thời...
- Xe như bạn môt tả thì giá đó hơi cao, vì bạn mua về kiểu gì cũng phải ra hãng hoặc gara kiểm tra lại...thay thế cái này cái nọ nhu dây cu roa cam, máy lạnh...vì xe sd đến số km ấy thì cần phải thay thể một số thứ (xe nào cũng vậy thôi.)
Mình cũng có ông bạn đi FF (2009), hôm mình hỏi xe ông thường kiểm tra, bd ở đâu...ông ấy trả lời cứ đỏ xăng, lâu lâu thay nhớt thôi.....bạn gs bạn mua xe của một nguwoif họ ít chăm sóc như thế thì bạn sẽ có nhiều việc cần chăm soc cho e nó đấy.\chúc bác mau có em nó.
Dây cu roa cam sao mà phải thay??? khi nào làm máy thì thay mới đúng chứ bác
90.000km đưa vào hãng kt và thay thế khoảng 12 triệu