Tập Lái
16/6/20
29
102
13
21
Dự án Nha Trang - Cam Lâm dài 49,1km, tổng mức đầu tư 7.615 tỷ đồng, trong đó vốn góp Nhà nước là 5.058 tỷ đồng và vốn BOT là 2.557 tỷ đồng.


Những nhà đầu tư nào đấu thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm?

Dự án PPP cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài 49,1km, tổng mức đầu tư 7.615 tỷ đồng, trong đó vốn góp Nhà nước là 5.058 tỷ đồng và vốn BOT là 2.557 tỷ đồng - Ảnh minh họa.

Đến thời điểm này, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm đã có 3 nhà đầu tư qua sơ tuyển mua hồ sơ mời thầu.

Cụ thể, nhà đầu tư thứ nhất là liên danh Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty CP Đầu tư phát triển Duy Tân - Công ty CP Trường Long.

Nhà đầu tư thứ hai là liên danh Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung - Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - CIENCO1 - Công ty CP 873 xây dựng công trình giao thông - Công ty CP Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu 168 Việt Nam.

Cuối cùng là nhà đầu tư Công ty TNHH Sơn Hải (nhà đầu tư đứng độc lập).

Được biết, dự án PPP cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài 49,1km, tổng mức đầu tư 7.615 tỷ đồng, trong đó vốn góp Nhà nước là 5.058 tỷ đồng và vốn BOT là 2.557 tỷ đồng.
Theo: Báo giao thông.