Hạng B2
5/10/14
199
1.416
93
Xe này giờ hư chắc chờ cả tháng mới có phụ tùng nhĩ.