Hạng D
4/9/06
2.184
16.278
113
mình xem qc thấy cái nồi chiên khộng dầu hay quá, giờ tính mua 1 cái xài, xin hỏi mí anh cnl thương hiệu nào xài ngon bền tầm hai chiệu quay đầu....hóng...