Hạng D
10/11/07
4.989
23
0
HCM
www.esoft-vn.com
Bác kiempham đâu rồi, nổi lên đi, em có mối làm ăn ở SB TSN. Giá bác phải trả cho em là năm sau tiếp tục tranh cử chức Hội Trưởng:D
 
Hạng D
3/6/10
1.914
387
113
Biên hoà.
tuonglahay nói:
Bác kiempham đâu rồi, nổi lên đi, em có mối làm ăn ở SB TSN. Giá bác phải trả cho em là năm sau tiếp tục tranh cử chức Hội Trưởng:D
ôm bình hơi lặn sâu òi...
 
Hạng F
18/5/09
6.245
10
38
Làm ăn khu SB đã hỏi qua ý kiến Chulun9 chửa mà la to thế?