Hạng B2
19/12/16
285
5.236
108
Nó tăng kinh quá...Vượt 50tr rồi
 
Hạng B2
19/12/16
285
5.236
108
Dân Ấn đang bán vàng ra nhiều lắm mà... lúc nào TQ xả vàng ra đây?