Hạng D
20/10/17
1.005
91
48
36
Xe thể thao Peugeot 206 được Hiếu Audio Mark nâng cấp âm thanh Mark Levinson với cột A ba đường tiếng.
Âm thanh hay trong vắt thể hiện rất tốt các nhạc cụ trình diễn.
Peugeot 206 nâng cấp âm thanh Mark Levinson với cột A 3 way.
Peugeot 206 nâng cấp âm thanh Mark Levinson với cột A 3 way.
Peugeot 206 nâng cấp âm thanh Mark Levinson với cột A 3 way.
Peugeot 206 nâng cấp âm thanh Mark Levinson với cột A 3 way.
Peugeot 206 nâng cấp âm thanh Mark Levinson với cột A 3 way.
Peugeot 206 nâng cấp âm thanh Mark Levinson với cột A 3 way.
Peugeot 206 nâng cấp âm thanh Mark Levinson với cột A 3 way.
Peugeot 206 nâng cấp âm thanh Mark Levinson với cột A 3 way.
Peugeot 206 nâng cấp âm thanh Mark Levinson với cột A 3 way.
Peugeot 206 nâng cấp âm thanh Mark Levinson với cột A 3 way.

Lắp đặt thêm sub hơi Bose made in Mexico phía sau gọn đẹp linh động hiệu quả.
Peugeot 206 nâng cấp âm thanh Mark Levinson với cột A 3 way.
Peugeot 206 nâng cấp âm thanh Mark Levinson với cột A 3 way.

Cảm ơn các anh đã xem.

0977360086 Hiếu.
Chuyên loa tháo xe sang.
FB: Loa Oto Hieu
Youtube
Ghế điện Lexus Ls 460L- Ls 600h - Lx 570.