Hạng B2
22/11/15
159
84
28
Em đã nghe nhiều bác nói là phủ gầm chỉ chống gỉ chứ không hề có tác dụng cách âm. Nhưng em tra Google bằng tiếng anh "Does undercoating reduce noise" (https://www.google.com/search?q=Does+undercoating+reduce+noise) thì lại được kết quả :

"Undercoating your vehicle reduces the noise emanating from either your engine or the road." (Việc phủ gầm xe giúp giảm tiếng ồn phát ra từ động cơ hoặc từ đường.)

"Undercoating your car will definitely reduce road noise. The difference in noise will be in the range of 5-6 dB which is a perceptible change to the human ear. This means that the next time you drive after undercoating your car, you will feel a difference in the noise level." (Việc phủ gầm xe chắc chắn sẽ làm giảm tiếng ồn trên đường. Sự khác biệt về tiếng ồn sẽ nằm trong khoảng 5-6 dB, đây là sự thay đổi có thể cảm nhận được đối với tai người. Điều này có nghĩa là trong lần lái xe tiếp theo sau khi phủ gầm xe, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt về độ ồn.)

Vậy phủ gầm có thực sự làm giảm ồn được phần nào đó không các bác?