Tập Lái
19/8/04
11
0
0
www.nnbcafe.com
Để triển khai nghị quyết của TW về việc phổ cập cách sử dụng hết công suất các iem "Phò" thân iu. Iem đề nghị box mở thêm một mục Hỏi và đáp về cách sử dụng xe Phò nhé. :). Em mở hàng luôn cái:

1. Làm thế nào tắt hẳn cái đèn trước của em Fò Mông 2.5 khi trời tối. Chứ cái Mông của em cứ trời gần tối thì cảm biến lại bật đèn, nhiều khi đi trong thành phố cứ như mình thế nào í. Ngại ghê cơ :D
2. Làm thế nào để nhớ vị trí của gương chiếu hậu?

Bác nào rành giúp em cái nhớ !!