Hạng C
2/7/17
707
902
93
42
Chuẩn bị.
bộ ACC như hình.
-bản trend thì thay đồng hồ Odo
-Phần mềm Forscan
-Cable kết nối với xe ODB
Tiến hành lắp đặt và cài đặt phần mễm lên xe.


Retrofit ACC Adaptive Cruise Control Ford Focus Trend 2017-2019.Cảnh báo va chạm phia trước.
 
Chỉnh sửa cuối: