Hạng B2
9/5/10
335
695
93
SG của nhìu người, hòn ngọc VĐ của nhìu người, nhưng lại không được công nhựn bởi nhìu người khác, ờ, SG phồn vinh giả tạo đó mà !
Haha ...
 
Hạng D
12/9/11
1.116
23.900
113
Sài Gòn đã chết, hãy để Sài Gòn ngủ yên.
Ngày nay là tpHCM, với thế hệ thanh niên thời đại HCM tràn đầy nhiệt huyết cách mạng, yêu xhcn, lấy tư tưởng HCM làm kim chỉ nam ...đã làm nỗi danh dân VN khắp khu vực Đông Nam Á và Thế Giới.
 
Hạng F
22/10/09
8.146
24.283
113
Sài Gòn đã chết, hãy để Sài Gòn ngủ yên.
Ngày nay là tpHCM, với thế hệ thanh niên thời đại HCM tràn đầy nhiệt huyết cách mạng, yêu xhcn, lấy tư tưởng HCM làm kim chỉ nam ...đã làm nỗi danh dân VN khắp khu vực Đông Nam Á và Thế Giới.
chết về thể xác, phần hồn vận còn sống . còn cái kia thì xác sống khỏe nhăn răng nhưng là kẻ vô hồn