Hạng C
16/7/20
767
437
63
49
  • Like
Reactions: biển hiệu
NBH confirmed
Hạng B2
24/11/21
207
294
63
32
vừa xong biển vàng, camera thì các ảnh lại chuẩn bị chạy KPI tiếp, riết rồi chỉ lo làm kinh tế.
 
  • Haha
Reactions: solopidi