Tập Lái
31/12/20
1
0
1
31
Lấy cả Bugatti ra drift thì thật là quá ngầu rồi. Nếu là anh/em, anh/em có lấy ra drift ko?
https://youtu.be/2Vc2p8a0qGY