[Tâm Linh Ngày Tết 01] HẠN TAM TAI

VIETNAMRICES

Hạng D
10/5/09
2.326
6.922
113
Sg
Xác nhận
confirm
Chào quý vị và các thân hữu OS, như tôi đã hứa sẽ mở thớt luận bàn về cái gọi là HẠN TAM TAI mà xưa nay Ông Bà / Cha Mẹ và thậm chí chúng ta vẫn cứ mù mờ tin và làm theo như một tập tục mê tín dị đoan.

Bài viết : TAM TAI và DÂNG SAO GIẢI HẠN...

1. TAM TAI :
Khái niệm này ghép 3 tuổi thuộc 3 hành khác nhau vào 1 nhóm, và đưa ra 3 năm xấu chung cho cả 3 tuổi này.
Ví dụ:
03 tuổi Tỵ (hành hỏa), Dậu (hành kim) và Sửu (hành thổ).
03 tuổi này khi kết hợp lại thì tạo ra 1 cục diện đầy đủ gồm 3 giai đoạn Sinh-Vượng-Mộ của hành Kim. Như vậy 1 tuổi đứng độc lập chả tạo nên cái gì cả !!
3 tuổi này được tính chung là có 3 năm "tam tai", thật ra là các năm Bệnh (hợi), Tử (tý) và Mộ (sửu) CỦA HÀNH KIM.
LOGIC truy ngược sẽ thấy đây là trò mèo của thuật sĩ đời xưa nhằm dọa nạt và nhân đó kiếm tiền của những kẻ muốn "giải hạn tam tai" mà thôi.
Sẽ thật là Mê Tín nếu ai đó còn tin vào trò này !!

2. DÂNG SAO GIẢI HẠN
Đây là 1 khái niệm của đời xưa, cho rằng khi sắp xếp 1 đồ hình trên mặt đất, tượng trưng cho các sao, và với năng lực của bản thân, thì 1 Vị Đạo Sĩ ABC nào đó có thể cầu khấn, liên hệ với Trời qua bàn thờ đó, nhằm đuổi cái xấu, rước cái tốt về.

ĐIỀU NÀY DẪN ĐẾN 2 Ý:

a. Ngày nay các Chùa đều không hề được học về thuật đó nên KHÔNG THỂ BIẾT.
Hơn nữa Phật Giáo tuy có thế giới quan khá trùng với Đạo giáo, nhưng lại phủ nhận quan niệm Ngũ Hành (theo Phật giáo thì vật chất chỉ có 4 Hành).
Vì vậy vào Chùa dâng sao với các Nhà Sư hiện nay là Sai lại càng Sai.
XƯA KIA, triều đình phong kiến chủ trương Tam Giáo nên các Nhà sư được học đầy đủ thì khác hẳn.

b. Còn lại, tất cả những "nhà này thầy nọ" đọc sách chửa thông, mặt mũi thì búng còn ra sữa, nấu nồi cơm còn không chín dù nấu bằng nồi điện - thì không có lý gì để tin là họ học được cái Thuật dâng sao của các bậc Đạo sĩ thời xưa được.

3. TIẾP THEO CÁI GỌI LÀ TAM TAI:
Nay sắp năm Hợi, cho nên tôi sẽ xét các tuổi thuộc 3 hành tạo thành Kim cục - tức Tỵ-Dậu-Sửu.
Chú ý 3 tuổi này chỉ có Dậu là thuộc kim, còn 2 tuổi kia là Tỵ (Hỏa) và Sừu (Thổ)

Phân tích cho năm Hợi:

1. Với người tuổi Tỵ:
+ Năm Hợi: xung Tỵ, do đó có hại trực tiếp, chủ yếu về sức khỏe.
+ Năm Tý với tuổi Tỵ: Tỵ thuộc hỏa nên Tý chỉ xung Ngọ, làm yếu sự thành công đi mà thôi.
+ Năm sửu: Không có gì.

2. Với tuổi Dậu:
+ Năm Hợi xung với đất trường sinh của Dậu,nên việc nhà hay có xáo trộn.
Theo lập luận ngũ hành còn thêm là năm "Bệnh" của tuổi dậu.
+ NĂm tý: không có gì. Lý luận ngũ hành là năm "tử".
+ Năm sửu: là mộ của Dậu nên cv hay bế tắc. NĂm "mộ".

3.tuổi Sửu:
+ Năm Hợi: không có gì xấu.
+ NĂm Tý: tý sửu hợp nên rất đẹp.
+ Năm Sửu: năm trùng với tuổi thì gọi là thái tuế (tuế = năm, như vẫn hô "vạn tuế"). Không có gì xấu.
Ps. Tất nhiên có 1 số Phái cho rằng còn có sự Tương hình, Tương hại...nhưng thật ra đó là khái niệm lai căng.

4. KẾT LUẬN :
- Nếu cứ xét vòng quanh, ta thấy nhiều phần tốt bị bỏ qua, nên mới có sự nếu cái xấu nổi bật lên như vậy.
- 3 năm không xấu cả 3, chẳng qua gộp cho cả 3 tuổi mà thành như vậy. Năm này xấu với tuổi này lại không xấu với tuổi kia, và ngược lại.
han-tam-tai1.jpg
 

Attachments

Chủ đề tương tự

Diễn đàn Tiêu đề Ngày đăng

bo cua subin

Hạng B2
7/10/14
163
1.816
93
36
Xác nhận
confirm
Em Quý hợi 83. Năm nay có gì cần lưu ý ko thầy Gạo?
 

smartcar

Hạng C
28/11/06
806
1.703
93
48
Xác nhận
confirm
Hạn đi cho bớt ngập.
đến nay gần 50 rồi mà chưa biết mấy cái sao cái hạn hình thù ntn nữa
 

minhduy

Hạng B2
27/11/07
389
1.188
93
Giáp dần nghe nói mới qua tam tai hả Thầy. Em nghe giang hồ đồn chớ cũng không gành zụ này.
 

Lã Bố

Hạng D
30/11/10
3.494
29.877
113
Mới đọc có 1. Vậy ý thầy là không có Tam Tai?
 

VIETNAMRICES

Hạng D
10/5/09
2.326
6.922
113
Sg
Xác nhận
confirm
Em Quý hợi 83. Năm nay có gì cần lưu ý ko thầy Gạo?
Giáp dần nghe nói mới qua tam tai hả Thầy. Em nghe giang hồ đồn chớ cũng không gành zụ này.
Mới đọc có 1. Vậy ý thầy là không có Tam Tai?
Họa và Phúc thì nhà nào cũng có, cái Tam Tai là Khái Niệm đời xưa KHÔNG ĐÚNG, được các Đạo Sĩ tính ra và công bố LÀ QUÁ XẤU và cần CÚNG DÂNG SAO để giải Cái Xấu (chắc chắn là tốn tiền rồi ! :);))
 

man010203

Hạng C
21/5/12
576
10.150
93
Xác nhận
confirm
Chào quý vị và các thân hữu OS, như tôi đã hứa sẽ mở thớt luận bàn về cái gọi là HẠN TAM TAI mà xưa nay Ông Bà / Cha Mẹ và thậm chí chúng ta vẫn cứ mù mờ tin và làm theo như một tập tục mê tín dị đoan.

Bài viết : TAM TAI và DÂNG SAO GIẢI HẠN...

1. TAM TAI :
Khái niệm này ghép 3 tuổi thuộc 3 hành khác nhau vào 1 nhóm, và đưa ra 3 năm xấu chung cho cả 3 tuổi này.
Ví dụ:
03 tuổi Tỵ (hành hỏa), Dậu (hành kim) và Sửu (hành thổ).
03 tuổi này khi kết hợp lại thì tạo ra 1 cục diện đầy đủ gồm 3 giai đoạn Sinh-Vượng-Mộ của hành Kim. Như vậy 1 tuổi đứng độc lập chả tạo nên cái gì cả !!
3 tuổi này được tính chung là có 3 năm "tam tai", thật ra là các năm Bệnh (hợi), Tử (tý) và Mộ (sửu) CỦA HÀNH KIM.
LOGIC truy ngược sẽ thấy đây là trò mèo của thuật sĩ đời xưa nhằm dọa nạt và nhân đó kiếm tiền của những kẻ muốn "giải hạn tam tai" mà thôi.
Sẽ thật là Mê Tín nếu ai đó còn tin vào trò này !!

2. DÂNG SAO GIẢI HẠN
Đây là 1 khái niệm của đời xưa, cho rằng khi sắp xếp 1 đồ hình trên mặt đất, tượng trưng cho các sao, và với năng lực của bản thân, thì 1 Vị Đạo Sĩ ABC nào đó có thể cầu khấn, liên hệ với Trời qua bàn thờ đó, nhằm đuổi cái xấu, rước cái tốt về.

ĐIỀU NÀY DẪN ĐẾN 2 Ý:

a. Ngày nay các Chùa đều không hề được học về thuật đó nên KHÔNG THỂ BIẾT.
Hơn nữa Phật Giáo tuy có thế giới quan khá trùng với Đạo giáo, nhưng lại phủ nhận quan niệm Ngũ Hành (theo Phật giáo thì vật chất chỉ có 4 Hành).
Vì vậy vào Chùa dâng sao với các Nhà Sư hiện nay là Sai lại càng Sai.
XƯA KIA, triều đình phong kiến chủ trương Tam Giáo nên các Nhà sư được học đầy đủ thì khác hẳn.

b. Còn lại, tất cả những "nhà này thầy nọ" đọc sách chửa thông, mặt mũi thì búng còn ra sữa, nấu nồi cơm còn không chín dù nấu bằng nồi điện - thì không có lý gì để tin là họ học được cái Thuật dâng sao của các bậc Đạo sĩ thời xưa được.

3. TIẾP THEO CÁI GỌI LÀ TAM TAI:
Nay sắp năm Hợi, cho nên tôi sẽ xét các tuổi thuộc 3 hành tạo thành Kim cục - tức Tỵ-Dậu-Sửu.
Chú ý 3 tuổi này chỉ có Dậu là thuộc kim, còn 2 tuổi kia là Tỵ (Hỏa) và Sừu (Thổ)

Phân tích cho năm Hợi:

1. Với người tuổi Tỵ:
+ Năm Hợi: xung Tỵ, do đó có hại trực tiếp, chủ yếu về sức khỏe.
+ Năm Tý với tuổi Tỵ: Tỵ thuộc hỏa nên Tý chỉ xung Ngọ, làm yếu sự thành công đi mà thôi.
+ Năm sửu: Không có gì.

2. Với tuổi Dậu:
+ Năm Hợi xung với đất trường sinh của Dậu,nên việc nhà hay có xáo trộn.
Theo lập luận ngũ hành còn thêm là năm "Bệnh" của tuổi dậu.
+ NĂm tý: không có gì. Lý luận ngũ hành là năm "tử".
+ Năm sửu: là mộ của Dậu nên cv hay bế tắc. NĂm "mộ".

3.tuổi Sửu:
+ Năm Hợi: không có gì xấu.
+ NĂm Tý: tý sửu hợp nên rất đẹp.
+ Năm Sửu: năm trùng với tuổi thì gọi là thái tuế (tuế = năm, như vẫn hô "vạn tuế"). Không có gì xấu.
Ps. Tất nhiên có 1 số Phái cho rằng còn có sự Tương hình, Tương hại...nhưng thật ra đó là khái niệm lai căng.

4. KẾT LUẬN :
- Nếu cứ xét vòng quanh, ta thấy nhiều phần tốt bị bỏ qua, nên mới có sự nếu cái xấu nổi bật lên như vậy.
- 3 năm không xấu cả 3, chẳng qua gộp cho cả 3 tuổi mà thành như vậy. Năm này xấu với tuổi này lại không xấu với tuổi kia, và ngược lại.
View attachment 1837124
Bài này anh viết hay ai viết. Anh viết mình ko bàn. Nếu ng khác viết, mình sẽ chỉ ra ko có tam tai qq j trong tuổi hết á.
 

VIETNAMRICES

Hạng D
10/5/09
2.326
6.922
113
Sg
Xác nhận
confirm
Bài này anh viết hay ai viết. Anh viết mình ko bàn. Nếu ng khác viết, mình sẽ chỉ ra ko có tam tai qq j trong tuổi hết á.
Thì trong bài viết, tôi đã nói nó là Khái niệm Sai rồi Thầy Man.
ps: Vang ngon hông ? mấy chai rồi ?;)
 
Chỉnh sửa cuối:

Lã Bố

Hạng D
30/11/10
3.494
29.877
113
Đạo sĩ rừng tràm xuất hiện rồi! :D
Bài này anh viết hay ai viết. Anh viết mình ko bàn. Nếu ng khác viết, mình sẽ chỉ ra ko có tam tai qq j trong tuổi hết á.
 

Giới thiệu

  • Giấy phép MXH số 526/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 12/10/2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Kỳ Lam .
    Công Ty Cổ Phần Ô Tô Xuyên Việt
    Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM, VN.
    ĐT: 028 7307 6667

Facebook