Hạng C
20/10/17
999
91
28
36
Được quan tâm và nâng cấp đầu tiên trên hệ thống âm thanh của Mazda 3 các đời 2021/2022 là tiếng bass yếu không phát huy.
Dòng xe thiếu dãi trầm được các anh em nâng cấp sub để tăng âm trầm cân bằng các dãi âm.
Xe này bước đầu tiên là nâng cấp sub Bose made in Mexico để hộc bánh sơ cua, tiếng bass chắc nịch mạnh mẽ dứt khoát làm hài lòng chủ xe.
Tạo sức mạnh Mazda 3/ 2020 đang thiếu âm hình nào?
Tạo sức mạnh Mazda 3/ 2020 đang thiếu âm hình nào?
Tạo sức mạnh Mazda 3/ 2020 đang thiếu âm hình nào?
Tạo sức mạnh Mazda 3/ 2020 đang thiếu âm hình nào?
Tạo sức mạnh Mazda 3/ 2020 đang thiếu âm hình nào?
Tạo sức mạnh Mazda 3/ 2020 đang thiếu âm hình nào?