Hạng C
15/6/17
867
918
93
tập trung vào xe màu vàng nha
:D:D:D:D:D:D
theo thứ tự luật : đèn + biển + vạch.
xe màu vàng đậu làn chỉ được rẻ trái,
thế nhưng lại đi thẳng
vậy thì xử lý lỗi áp dụng lỗi theo đèn bên làn nào?
vì là biển r411
+ như vậy là tính lỗi thì có phải là vượt đèn đỏ, hay là không chấp hành biển báo.
+ nếu họ rẽ trái khi đèn đỏ, thì có phải là vượt đèn đỏ, hay không chấp hành biển báo
--------------
trường hợp 2
nếu đèn làn bên trái màu xanh, và đè bên phải màu đỏ.
mà họ lại đi thẳng. thì áp dụng xử lý lỗi theo đèn của làn nào.
nếu theo đèn trái thì không chấp hành??
nếu theo đèn phải thì vượt đèn đỏ ???
nhức đầu quá
 
Hạng B1
4/6/17
96
81
18
36
Theo em thì lưu thông trên làn nào tính đèn làn đó. Do đó phạt vượt đèn lẫn không tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường.
 
Hạng F
1/6/15
5.527
23.076
113
tập trung vào xe màu vàng nha
:D:D:D:D:D:D
theo thứ tự luật : đèn + biển + vạch.
xe màu vàng đậu làn chỉ được rẻ trái,
thế nhưng lại đi thẳng
vậy thì xử lý lỗi áp dụng lỗi theo đèn bên làn nào?
vì là biển r411
+ như vậy là tính lỗi thì có phải là vượt đèn đỏ, hay là không chấp hành biển báo.
+ nếu họ rẽ trái khi đèn đỏ, thì có phải là vượt đèn đỏ, hay không chấp hành biển báo
-
trường hợp 2
nếu đèn làn bên trái màu xanh, và đè bên phải màu đỏ.
mà họ lại đi thẳng. thì áp dụng xử lý lỗi theo đèn của làn nào.
nếu theo đèn trái thì không chấp hành??
nếu theo đèn phải thì vượt đèn đỏ ???
Đầu tiên: Thứ tự "đèn-biển-vạch" được áp dụng khi các tín hiệu mâu thuẫn nhau, chứ trường hợp này các tín hiệu là độc lập thì vi phạm cái gì phạt cái đó.
1. Đi thẳng khi đèn đi thẳng xanh: lỗi không tuân thủ biển báo.
2. Đi thẳng khi đèn đi thẳng đỏ: lỗi không tuân thủ biển báo + không tuân thủ đèn tín hiệu
3. Quẹo trái khi đèn quẹo trái xanh: Không có lỗi
4. Quẹo trái khi đèn quẹo trái đỏ: Lỗi không tuân thủ đèn tín hiệu
 
Hạng C
15/6/17
867
918
93
Đầu tiên: Thứ tự "đèn-biển-vạch" được áp dụng khi các tín hiệu mâu thuẫn nhau, chứ trường hợp này các tín hiệu là độc lập thì vi phạm cái gì phạt cái đó.
1. Đi thẳng khi đèn đi thẳng xanh: lỗi không tuân thủ biển báo.
2. Đi thẳng khi đèn đi thẳng đỏ: lỗi không tuân thủ biển báo + không tuân thủ đèn tín hiệu
3. Quẹo trái khi đèn quẹo trái xanh: Không có lỗi
4. Quẹo trái khi đèn quẹo trái đỏ: Lỗi không tuân thủ đèn tín hiệu
lỗi không tuân thủ biển báo 150k
lỗi không tuân thủ đèn tín hiệu 1 chai + giam bằng phải không?
 
Hạng F
7/8/14
6.271
6.666
113
56
Đầu tiên: Thứ tự "đèn-biển-vạch" được áp dụng khi các tín hiệu mâu thuẫn nhau, chứ trường hợp này các tín hiệu là độc lập thì vi phạm cái gì phạt cái đó.
1. Đi thẳng khi đèn đi thẳng xanh: lỗi không tuân thủ biển báo.
2. Đi thẳng khi đèn đi thẳng đỏ: lỗi không tuân thủ biển báo + không tuân thủ đèn tín hiệu
3. Quẹo trái khi đèn quẹo trái xanh: Không có lỗi
4. Quẹo trái khi đèn quẹo trái đỏ: Lỗi không tuân thủ đèn tín hiệu
Vậy số 2 là phạt luôn 2 lỗi hay chỉ phạt lỗi vi phạm tín hiệu đèn?