Hạng C
24/5/12
817
201
43
42
Chạy xe ngáo đá quá nguy hiểm
 
Hạng D
14/8/11
3.780
77.867
113
Ngạc nhiên là không xe nào khác bị gì ngoài "chính chủ ngáo đá" kia !! :D