Hạng D
19/1/04
2.089
11
0
43
<font color="red">Trong thời gian tới www.otosaigon.com có kế hoạch nâng cấp forum, nên có một số thay đổi. Vì vậy em tạm thời khoá một số chủ đề để chuyển sang forum mới. Vậy rất mong được sự thông cảm và giúp đỡ từ các bác. Em xin cám ơn.</font id="red">