Tập Lái
25/9/17
17
1.295
79
Del
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
25/9/17
18
520
78
Tuyệt. Hy vọng chính phủ sớm xử lý vụ này.
 
Hạng D
17/10/13
1.353
7.978
113
cái này của Tàu, đụng tới nó đánh thấy mịa