Hạng D
14/1/11
1.311
4.462
113
Micro không dây bị hư adapter sạc. Mà kiếm gần hết cái Nhật tảo không ai bán cục sạc đó hêt.
Bác nào biết chỉ hộ em với.
Tìm chỗ mua Adapter cho micro sennheiser