Tập Lái
8/11/22
12
12
3
34
có ai như tôi không? lúc mua thì được chăm sóc giờ muốn bán thì nhờ vả khó quá nên tập tành thử tự mày mò tự bán coi sao.
tôi làm văn phòng, muốn hỏi các cụ tư vấn giúp cho công cụ nào tìm được khách ví dụ như đăng tin bán nhà, bán căn hộ với ạ.