Hạng D
22/12/09
2.597
12.889
113
Thái Bình
luật quy định sao về việc xe ô tô con và xe 1/2 tãi kéo theo một cái thùng gắn bánh khác các anh nhỉ, có phải đổi bằng lái không
 
Hạng B2
30/8/16
279
313
63
39
luật quy định sao về việc xe ô tô con và xe 1/2 tãi kéo theo một cái thùng gắn bánh khác các anh nhỉ, có phải đổi bằng lái không
trên có nói rõ ràng rồi mà, B2 kéo vô tư ko phải đổi gì hết.