Tập Lái
25/4/21
34
9
8
25
Có bác nào biết nơi bán nhớt chính hãng của AMG thì chia sẻ cho ae hội nha.

Tìm mua nhớt chính hãng AMG, bác nào biết chia sẻ cho bác nào chưa biết
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
29/10/16
11.872
23.990
113
Pháp
Nói thật là tất cả cá hãng xe không bao giờ làm nhớt, Vì đâu có công ty xăng dầu đâu, Nó chĩ mua lại của các hãng xăng dầu (Esso, Shell, Total ...) thêm bớt theo norn rồi đóng mác vào, .. Do đó các bác cứ mua nhớt tốt (thương hiệu đúng đắn) theo xe thế là xong.

Thí dụ như nhớt Castrol Edge thường dùng cho máy Đức .. là vì lý do đó
Máy Pháp thì nó thích Total ......
 
Tập Lái
25/4/21
34
9
8
25
Nói thật là tất cả cá hãng xe không bao giờ làm nhớt, Vì đâu có công ty xăng dầu đâu, Nó chĩ mua lại của các hãng xăng dầu (Esso, Shell, Total ...) thêm bớt theo norn rồi đóng mác vào, .. Do đó các bác cứ mua nhớt tốt (thương hiệu đúng đắn) theo xe thế là xong.

Thí dụ như nhớt Castrol Edge thường dùng cho máy Đức .. là vì lý do đó
Máy Pháp thì nó thích Total ......

Khổ thật e nói mỗi câu chính hãng của AMG là nhớt chính hãng mec dùng cho dòng AMG. Các bác bắt bẻ e quá. Có khách hỏi thì e không biết e lên đây hỏi thôi chứ e tiền đâu đi mec :D