Tập Lái
3/5/21
0
3
2
36
Sinh ra thần thái bình thường
Dòng đời xô đẩy trở thành thần kinh
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
36
Sinh ra thần thái bình thường
Dòng đời xô đẩy trở thành thần kinh
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
36
Dăm ba chén rượu ly trà
Thứ anh say nhất chỉ là em thôi
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
36
Nắng mưa là chuyện của trời
FA là chuyện người người trải qua
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
36
Chẳng ai biết được chữ ngờ
Thích anh thì nói, giả vờ làm chi
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
36
Trời xanh gió mát không ngừng
Em ko để ý coi chừng yêu anh
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
36
Người ta thích nắng thích mưa
Còn anh chỉ thích làm vừa lòng em
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
36
Chẳng ai biết được chữ ngờ
Thích anh thì nói, giả vờ làm chi
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
36
Thời tiết trái gió trở trời
Trái tim lỡ nhịp cả đời thương ai