Tập Lái
3/5/21
0
3
2
37
Mì tôm mà chẳng có tôm
Yêu anh mà chẳng được ôm tí nào
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
37
Gọi em là liên minh châu âu
Vì e có tất cả nhưng mà thiếu anh
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
37
Trời thu đẹp nhất về đêm
Đời anh đẹp nhất khi thêm em vào
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
37
Tình yêu như là lô với đề...thích con nọ nó về con kia
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
37
Rượu ngon uống mãi chẳng say
Người ngon một cái ta say cả đời
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
37
Anh đây thích nhạc không lời
Thích luôn cả chuyện trọn đời có em
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
37
Gọi em là liên minh châu âu
Vì e có tất cả nhưng mà thiếu anh
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
37
Người chơi hệ xinh gái
Nhưng trạng thái là single
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
37
Giận người sáng nắng chiều mưa
Giận người lâu vậy sao chưa thích mình
 
Tập Lái
3/5/21
0
3
2
37
Một hôm mưa gió trở trời
Bỗng nhiên em thấy yêu đời hẳn lên