Luật Giao Thông Tổng hợp tình huống hiểu Luật giao thông đường bộ.

Hạng B2
17/12/14
391
662
93
XIN PHÉP MOD CHO EM MỞ THỚT NÀY ĐỂ ANH EM TIỆN THEO DÕI.

ĐANG CẬP NHẬT THÔNG TIN, CÁC BÁC ĐỪNG COMMENT NHÉ!!! CÁM ƠN NHIỀU.

CÓ VIỆC GÌ CÁC BÁC NHẮN TIN VÀO HỘP THƯ CỦA OSER NHÉ.

- TOPIC NÀY KHÔNG TRANH LUẬN, NẾU CÁC BÀI VIẾT, TÌNH HUỐNG ĐƯA RA CÓ SAI SÓT HOẶC CHƯA HỢP LÝ, ĐỀ NGHỊ CÁC THÀNH VIÊN OS NHẮN TIN VÀO HỘP THƯ CỦA OSER ĐỂ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHO PHÙ HỢP.
- TRANH LUẬN SẼ LÀM LOÃNG TOPIC GÂY KHÓ CHỊU VÀ MẤT THỜI GIAN CỦA NGƯỜI ĐỌC.

- RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ HỢP TÁC CỦA THÀNH VIÊN OS.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
17/12/14
391
662
93
CÁC ĐƯỜNG LINK CÓ THỂ OSER ĐANG CẦN:

- LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2008: BẤM XEM TẠI ĐÂY

- QCVN 41: 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ: BẤM XEM TẠI ĐÂY.

- LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC: BẤM XEM TẠI ĐÂY
+ LƯU Ý: Điều 3 và Điều 8 Luật cán bộ công chức:
Điều 3. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
2. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.
5. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.
Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
1. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia.​
2. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.
4. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.​

- LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH: BẤM XEM TẠI ĐÂY
LƯU Ý: Điểm Đ khoản 1 Điều 3 nguyên lý phạt hành chính và Điều 56 Phạt vi phạm hành chính không lập biên bản.
Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính
1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:
đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính; Căn cứ theo Điểm Đ Khoản 1 Điều 3 Luật vi phạm hành chính.​
Điều 56. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản
1. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.​
Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.​
2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt.​

- CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN:

+ THÔNG TƯ SỐ: 17/2012/TT-BCA, QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆNH NỘI VỤ CÔNG AN NHÂN DÂN: BẤM XEM TẠI ĐÂY
LƯU Ý: Khoản 1 Điều 17 về CÁM ƠN; Điểm B khoản 2 Điều 36 về CHÀO và Điều 41 Ứng xử với đối tượng vu phạm pháp luật.

ĐIỀU 36. Chào
2. Cán bộ, chiến sĩ khi mặc trang phục phải chào bằng động tác hoặc kết hợp chào bằng lời trong các trường hợp sau:
b) Chào bằng động tác hoặc kết hợp chào bằng lời:
- Gặp để giải quyết công việc với nhân dân, với người nước ngoài.
ĐIỀU 41. Ứng xử khi tiếp xúc với các đối tượng vi phạm pháp luật
Khi tiếp xúc với các đối tượng vi phạm pháp luật, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong; có thái độ ứng xử đúng mực; không có lời nói, hành vi xúc phạm, phân biệt đối xử với người vi phạm.


+ THÔNG TƯ SỐ: 65/2012/TT-BCA. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ: BẤM XEM TẠI ĐÂY

CÁC LƯU Ý TRONG THÔNG TƯ 65/2012/TT-BCA
ĐIỀU 3. Yêu cầu, tiêu chuẩn của cán bộ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ
3. Khi tiếp xúc với nhân dân phải có thái độ kính trọng, lễ phép, tận tụy, đúng mực.
5. Đã được cấp biển hiệu và Giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ theo quy định của Bộ Công an.

Điều 14. Các trường hợp được dừng phương tiện
1. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được dừng phương tiện để kiểm soát trong các trường hợp sau:
a) Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ;​
b) Thực hiện kế hoạch, mệnh lệnh tổng kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên;​
c) Thực hiện kế hoạch, phương án công tác của Trưởng phòng Hướng dẫn và Tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an cấp huyện trở lên về việc kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ theo chuyên đề;​
d) Có văn bản của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra từ cấp huyện trở lên; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự;​
đ) Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.​
2. Việc dừng phương tiện phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) An toàn, đúng quy định của pháp luật;​
b) Không làm cản trở đến hoạt động giao thông;​
c) Khi đã dừng phương tiện phải thực hiện việc kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.​
Điều 16. Nội dung kiểm soát
1. Thực hiện việc kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ đối với người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ, gồm các nội dung sau:​
a) Kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện, gồm: Giấy phép lái xe; giấy chứng nhận đăng ký xe; sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ và giấy tờ khác có liên quan đến người, phương tiện, hoạt động vận tải. Khi kiểm soát phải đối chiếu giữa các giấy tờ với nhau và thực tế phương tiện về biển số, nhãn hiệu, loại phương tiện, trọng tải, màu sơn. Trường hợp cần thiết phải kiểm soát, đối chiếu với số máy, số khung của phương tiện;​
2. Kiểm soát thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
a) Khi đã ghi nhận được hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của người và phương tiện tham gia giao thông thông qua các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cán bộ thực hiện hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát và xử lý theo quy định. Trường hợp người vi phạm yêu cầu được xem hình ảnh, kết quả ghi, thu được về hành vi vi phạm thì phải cho xem ngay nếu đã có hình ảnh, kết quả ghi thu được tại đó; nếu chưa có ngay hình ảnh, kết quả ghi, thu được thì hướng dẫn họ đến bộ phận xử lý để được xem;​
b) Trường hợp chưa dừng ngay được phương tiện để kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy định, Tổ trưởng tổ tuần tra, kiểm soát phải báo cáo Trưởng phòng Hướng dẫn và Tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an cấp huyện trở lên thực hiện việc thông báo đến chủ phương tiện, yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết. Khi giải quyết vụ, việc phải cho người vi phạm xem bản ảnh hoặc kết quả ghi, thu được về hành vi vi phạm của họ; lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định.​
Điều 17. Xử lý vi phạm
1. Sau khi kiểm soát xong cán bộ tuần tra, kiểm soát thông báo các hành vi vi phạm, hình thức và biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật cho người điều khiển phương tiện và những người trên phương tiện biết để chấp hành việc giám sát. Đối với những phương tiện chở người từ 24 chỗ ngồi trở lên, trực tiếp lên khoang chở khách để thông báo. Trường hợp không phát hiện vi phạm cũng phải thông báo và nói lời: “Cảm ơn ông (bà, anh, chị,...) đã giúp đỡ lực lượng Cảnh sát làm nhiệm vụ”.​
2. Khi phát hiện có vi phạm, cán bộ tuần tra, kiểm soát thực hiện việc lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định (trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản). Biên bản vi phạm hành chính được lập ít nhất hai bản, một bản giao cho cá nhân hoặc đại diện tổ chức vi phạm, một bản giữ lại dùng cho việc ra quyết định xử phạt và lưu hồ sơ. Trường hợp sau khi lập biên bản mà người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký, thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.​

+ THÔNG TƯ SỐ: 07/2010/TT-BGTVT. Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ: BẤM XEM TẠI ĐÂY

+ THÔNG TƯ SỐ: 65/2013/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Sửa đồi bổ sung mộ số điều của thông tư 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng BGTVT quy định về tải Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ: BẤM XEM TẠI ĐÂY.

+ THÔNG TƯ SỐ : 13/2009/TT-BGTVT ngày 17/07/2009; Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (Quy định cắm biển báo khu đông dân cư Nội Thành phố, Nội Thị xã. Theo khoản 1 Điều 3 TT13/2009/TT-BGTVT): BẤM XEM TẠI ĐÂY

+ THÔNG TƯ SỐ : 53/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2014 - Quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông: BẤM XEM TẠI ĐÂY


- Thủ tục sang tên đổi chủ xe Ô tô, Motor:
+ THÔNG TƯ SỐ : 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành: BẤM XEM TẠI ĐÂY.


- CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN:

+ NGHỊ ĐỊNH SỐ: 171/2013/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: BẤM XEM TẠI ĐÂY
+ NGHỊ ĐỊNH SỐ: 107/2014/NĐ-CP, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2012 của Chính Phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: BẤM XEM TẠI ĐÂY

+ VĂN BẢN HỢP NHẤT 19/VBHN-BGTVT ngày 19/12/2014, Hợp nhất nghị định xử lý vi phạm hành chánh đường bộ, đường sắt: BẤM XEM TẠI ĐÂY

+ iThong : Phần mềm tra cứu xử phạt vi phạm Luật giao thông đường bộ BẤM XEM TẠI ĐÂY
+ QUYẾT ĐỊNH SỐ 160/2004/QĐ-TTG, ngày 06/09/2004 Của Thủ Tướng Chính Phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm....(Nếu khu vực hoặc địa điểm nào CẤM QUAY PHIM, CHỤP ẢNH Bắt buộc phải có BIỂN CẤM. Theo Điều 3 QĐ160/2004/QĐ-TTG): BẤM XEM TẠI ĐÂY
+ NGHỊ ĐỊNH SỐ : 167/2013/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình: BẤM XEM TẠI ĐÂY

- Cơ sở pháp lý để làm việc với người thi hành công vụ về việc bản chính giấy tờ xe Ô tô, Motor đang cầm cố tại ngân hàng (Cà vẹt xe Photocopy có ngân hàng xác nhận)

+ NGHỊ ĐỊNH SỐ : 163/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 12 năm 2006 Về giao dịch bảo đảm: BẤM XEM TẠI ĐÂY.

+ NGHỊ ĐỊNH SỐ : Nghị định 11/2012/NĐ-CP, ngày 22 tháng 02 năm 2012 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm: BẤM XEM TẠI ĐÂY.
+ QUYẾT ĐỊNH SỐ: 217/QĐ-NH1 ngày 17/08/1996 Quy chế thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn ngân hàng: BẤM XEM TẠI ĐÂY.


- LINK TẢI Thông tư, nghị định, Luật giao thông ( Sau khi vào đường Link, chọn mục: Giao thông): BẤM XEM TẠI ĐÂY.

- Link câu hỏi về vi phạm luật giao thông: BẤM XEM TẠI ĐÂY

- Tra cứu giấy phép lái xe và đổi Giấy phép lái xe cơ giới trực tuyến: XEM TẠI ĐÂY

- Các thủ tục về giấy phép lái xe:BẤM XEM TẠI ĐÂY.

- Đổi Giấy phép lái xe cơ giới sang vật liệu PET không cần khám sức khỏe:XEM TẠI ĐÂY.

- Thủ tục sang tên xe (File BDF): BẤM XEM TẠI ĐÂY.

- Tra cứu xe Ô TÔ cầm cố tại ngân hàng: BẤM XEM TẠI ĐÂY.

- Tra cứu thông tin xe cũ: BẤM XEM TẠI ĐÂY.
Ví dụ: 61L5555 HOẶC 61N2222; 51A-123.68T; 51A-333.99T
+ Biển xe 4 số thì đánh vào ô bình thường
+ Biển xe 5 số phải thêm chữ T vào cuối cùng như ở trên mới tra cứu được.
CẢNH BÁO:
- NẾU TRA CỨU XONG CÓ KẾT QUẢ:
"Không tìm thấy thông tin phương tiện này" THÌ GIẤY TỜ CÓ VẤN ĐỀ CHĂNG? (OSER TỰ HIỂU NHÉ !!!)
********************************************************************************
TỔNG HỢP
TÌNH HUỐNG HIỂU LUẬT KHI THAM GIA
GIAO THÔNG THỰC TẾ TRÊN ĐƯỜNG BỘ

CÁ NHÂN OSER CHƯA BIẾT NHIỀU VỀ VIỆC HIỂU ĐÚNG LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG THỰC TẾ, NÊN mạnh dạn mở Topic này ĐỂ TỔNG HỢP TÌNH HUỐNG LÁI XE ĐÃ TUÂN THỦ ĐÚNG LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ nhưng vẫn gặp rắc rối ........
- Topic này KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH kích động, xúi dục hoặc chống đối người thi hành công vụ.

- Topic tạo ra để thuận tiện cho cá nhân Oser và mọi người tham khảo tình huống thực tế, nhằm hiểu đúng Luật và tuân thủ nghiêm Luật giao thông đường bộ Việt Nam.

- OSER TỔNG HỢP TÌNH HUỐNG LÁI XE ĐÃ TUÂN THỦ ĐÚNG LUẬT GIAO THÔNG NHƯNG VẪN GẶP RẮC RỐI ĐỂ MỌI NGƯỜI XEM VÀ RÚT KINH NGHIỆM KHI THAM GIA GIAO THÔNG.

Cảm ơn đã đọc bài viết.
********************************************************************************

Xin nêu vài câu hỏi trong thực tế đã xảy ra như sau:
1/ Khi tham gia giao thông trên đoạn đường cong (Có dãy phân cách và không có dãy phân cách) người điều khiển phương tiện giao thông có phải bật tín hiệu đèn theo chiều cong đoạn đường hay không????
51761190_zpsshosmlen.jpg
202-jpg.jpg

- Trả lời câu 1: Không cần bật si nhan khi di chuyển theo đường cong.
- Căn cứ theo Điều 15 Luật giao thông đường bộ năm 2008.
Thực tế tại Tp.HCM đã cấm XXX thổi còi lỗi đường cong
********************************************************************************

Hình vẽ ngã ba ĐƯỜNG CONG Y và cho dữ liệu KHÔNG BIỂN BÁO:
=http%3A%2F%2Fi1382.photobucket.com%2Falbums%2Fah271%2Fxeotobonbanh%2FATGT_so48_giap_zps19afd3c4.jpg

Tác giả vẽ hình ngã ba ĐƯỜNG CONG chữ Y và cho dữ liệu không Biển Báo:
+ không có biển báo giao cắt hay ngã rẽ
+ Không có Biển chỉ dẫn
+ Không có Tín hiệu đèn
+ Không có người điều khiển giao thông.

Lái xe chạy qua ngã ba trên thì bị CSGT thổi phạt lỗi không có tín hiệu khi chuyển hướng. Lái xe nói rằng anh ta vẫn đi trên con đường đó, không chuyển sang làn khác cũng như hướng khác thì không cần phải bật đèn tín hiệu rẽ (đèn xi-nhan).

Hỏi pháp luật xử lý như thế nào trong trường hợp này?

LUẬT SƯ TRẢ LỜI: Lái xe không phải bật xi-nhan trong trường hợp này .

- Theo quy định của Luật giao thông đường bộ năm 2008, Điều 15 về Chuyển hướng xe thì:

“Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ.”
- Trong trường hợp này, nếu người lái xe vẫn đi thẳng, không chuyển sang làn khác hoặc hướng khác thì không cần phải bật đèn báo (xi-nhan).
- Việc người cảnh sát giao thông thổi phạt đối với hành vi nêu trên là không đúng với quy định của Luật giao thông đường bộ hiện hành.
- Người lái xe nên giải thích với người cảnh sát giao thông hoặc khiếu nại với cơ quan cấp trên của người cảnh sát giao thông.
- Nếu cơ quan cảnh sát giao thông vẫn tiếp tục xử phạt thì người dân có quyền khởi kiện quyết định xử phạt hành chính đối với mình.
Luật sư: Nguyễn Thanh Hà Công ty luật S&B (Nguồn tin: Trích từ baomoi.com)
CẢNH BÁO: KHI LƯU THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CHỮ Y NHƯ TRÊN, LÁI XE PHẢI BẬT XI NHAN ĐỂ AN TOÀN BẢN THÂN VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN KHÁC.
********************************************************************************

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi263.photobucket.com%2Falbums%2Fii154%2Fnever20%2FIMG_8926.jpg

Câu 2/ Khi tham gia giao thông trong hầm đường bộ, cầu đường bộ người điều khiển phương tiện giao thông có được chuyển làn đường hay không?
Trả lời câu 2:

- Nếu có bảng phân làn đường, Vạch chỉ dẫn làn đường cụ thể (Biển báo số :411 hoặc 412) thì người điều khiển giao thông phải tuân thủ biển chỉ dẫn, vạch chỉ dẫn trên đường và điều khiển phương tiện theo các chỉ dẫn đó. Hoặc có hiệu lệnh người điều khiển giao thông thì phải tuân thủ theo hiệu lệnh đó.
- Nếu VẠCH KẺ ĐƯỜNG ĐỨT ĐỌAN và KHÔNG CÓ BIỂN CHỈ DẪN (BB 412) , KHÔNG CÓ VẠCH CHỈ DẪN trên làn đường (BB 411), người điều khiển phương tiện được phép chuyển làn đường với tốc độ, cự ly khoảng cách theo quy định nhưng phải đảm bảo an toàn.​
(Luật giao thông quy định Cấm Dừng/Đỗ, Cấm Quay Đầu Xe khi tham gia giao thông trong hầm đường bộ và cầu đường bộ)​
********************************************************************************
- CÁC THẮC MẮC THƯỜNG GẶP TRONG THỰC TẾ.
- THÀNH VIÊN OS VUI LÒNG TRẢ LỜI VÀO TRANG HỒ SƠ HOẶC NHẮN TIN HỘP THƯ.
- LÀM ƠN ĐỪNG COMMENT TRANH LUẬN LÀM LỆCH HƯỚNG CHỦ ĐỀ TOPIC. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

3/ Thế nào là VƯỢT PHẢI?
- Bắt Sai lỗi vi phạm Vượt Phải
https://www.otosaigon.com/threads/chieu-moi-khong-bat-oto-di-sai-lan-tai-vanh-dai-2.8646078/


https://www.otosaigon.com/threads/c...-dut-ko-bang-phan-lan-standby-nop-hs.8618696/

https://www.otosaigon.com/threads/tranh-luan-voi-xxx-cat-lai.8646232/

- Clips Xe Ô Tô Vượt Sai Quy Định Trong Hầm Thủ Thiêm Quận 2, Tp. HCM.
https://www.otosaigon.com/threads/bac-fortuner-lan-lane-vuot-xe-trong-ham-thu-thiem.8644262/

4/ Thế nào là ĐÈ VẠCH?
https://www.otosaigon.com/threads/vach-lien-loai-nao-luat-cam-de-loai-nao-luat-khong-cam-de.7398483/


https://www.otosaigon.com/threads/khi-vuot-de-len-vach-lien-tuc-la-vi-pham-loi-gi.8640896/

- Vạch kẻ đường đi thế nào cho đúng?
https://www.otosaigon.com/threads/vach-ke-duong-di-the-nao-cho-dung.8643404/


5/ Thế nào là LẤN TUYẾN?
- Bắt Sai vi phạm đi sai làn đường (Lấn tuyến)


https://www.otosaigon.com/threads/p...oi-khong-tuan-theo-bien-bao-vach-son.7412439/

https://www.otosaigon.com/threads/bb-di-lane-trong-duong-vanh-dai-2.8642470/

https://www.otosaigon.com/threads/clip-csgt-bat-loi-sai-lan-tren-ly-thuong-kiet.8631046/

https://www.otosaigon.com/threads/cac-bac-canh-giac-bon-con-do-di-cung-xxx-khi-bi-bat-xe.8646099/

6/ Nếu Đi thẳng khi lưu thông qua vòng xoay có phải bật xi nhan không? (Ví dụ : đi từ BÌNH DƯƠNG về cầu BÌNH TRIỆU sẽ "Đi ngang qua vòng xoay CẦU VƯỢT BÌNH PHƯỚC")

7/ Lỗi Bật Xi Nhan SỚM/TRỂ khi chuyển hướng?
- Bắt vi phạm Lỗi xi nhan Sớm/Trể (Lỗi bật xi nhan Sớm/Trể khi chuyển hướng chỉ nhắc nhở chứ không phạt )
https://www.otosaigon.com/threads/l...tho-duong-dan-len-cao-toc-long-thanh.8645966/


https://www.otosaigon.com/threads/g...th-queo-trai-pdl-22-00h.8646292/#post-9884113

8/ Lỗi giữ khoảng cách không an toàn khi đang lưu thông?
9/ Lỗi không có phương tiện phòng cháy chữa cháy trên xe.
10/ Thế nào là chạy quá tốc độ cho phép?
11/ Dừng/Đỗ xe thế nào là đúng quy định???
https://www.otosaigon.com/threads/khi-nao-thi-cam-dau-cam-dung-khong-bien-cam.8643098/


https://www.otosaigon.com/threads/e-hoi-ve-ban-cam-dau-xe.8639833/

- Biển Báo Cấm là thế nào?
https://www.otosaigon.com/threads/bien-bao-cam.8641998/

12/ XXX có được bắt lỗi xe không chính chủ khi xe đang tham gia giao thông bình thường???
13/ XXX có được bắt lỗi gắn thêm cảng sau, cảng trước, Baga trên nóc xe hay không?
14/ XXX có được bắt lỗi Ô tô con bám đầy đất đỏ (Bị Dơ Bẩn) khi đang lưu thông trong nội thành phố, nội thị xã hay không???
15/ Trên đường cao tốc lái xe có được phép chạy dưới tốc độ cho phép hay không? Nếu đang trên đường cao tốc Lái xe phát hiện xe bị trục trặc kỹ thuật về máy, trục trặc về tay lái, trục trặc hệ thống thắng thì phải xử lý ra sao trong tình huống này???

16/ Chở hành lý trên baga mui các xe SUV có vi phạm ko? CÁC OSER ĐANG TRANH LUẬN GAY GẮT!!!
https://www.otosaigon.com/threads/l...bi-tuyt-coi-khong-cac-bac-thong-thai.8650834/
17/ Lỗi đèn sáng quá? Kèn kêu quá to?
18/ Sử dụng tín hiệu KÈN (Còi) thế nào là đúng Luật?
19/ Hiểu thế nào là Giao Lộ Đồng Cấp và ngược lại?
20/ Hiểu thế nào là Đường Giao Thông Đồng Cấp và ngược lại?
21/ XXX có được phạt xe chở Gia Súc (Heo, Lợn) nhỏ nước trên đường không?
22/ Thế nào là "chuyển hướng xe", theo quy định của Công ước Viên về GTĐB? BẤM XEM TẠI ĐÂY.
23/ Định nghĩa như thế nào về người ngồi trên xe là đủ người/Chỗ. BẤM XEM TẠI ĐÂY.
24/ Thế nào là đường một chiều,đường hai chiều, đường đôi. BẤM XEM TẠI ĐÂY
Hoặc xem thực tế chi tiết: BẤM XEM TẠI ĐÂY.


25/ Vượt Bên Trái thế nào là đúng Luật? BẤM XEM TẠI ĐÂY.
- Vượt Trái Không Xi Nhan vi phạm điều 14 Luật GTĐB:BẤM XEM TẠI ĐÂY
26/ Lưu thông thế nào cho đúng theo điều 13 Luật GTĐB năm 2008 về Làn đường? BẤM XEM TẠI ĐÂY.

********************************************************************************
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
17/12/14
391
662
93
THỨ TỰ ĐƯỜNG LINK TỪ 1 ĐẾN..... N....... để Các Bác tiện tham khảo.
- Bản đồ Google Maps xem đường đi : BẤM XEM TẠI ĐÂY.

- Đường link 1: Ý kiến Luật sư về ĐƯỜNG CONG ; BẤM XEM TẠI ĐÂY hoặc BẤM XEM TẠI ĐÂY

- Đường link 2: : Lái xe tuân thủ Luật nhưng vẫn bị xxx làm phiền LỖI VƯỢT PHẢI, Trao đổi Luật thì Oser đúng.

- Đường link 3: Thế nào là VƯỢT PHẢI??? ;hoặc BẤM XEM TẠI ĐÂY

- Đường link 4: Tp.HCM di chuyển theo đường cong không bật tín hiệu: 'Cấm CSGT thổi phạt'

- Đường link 5: Oser lưu thông từ hướng BÀ RỊA về TP.HCM đến Ngã Tư Vũng Tàu đã chạy đúng theo biển chỉ dẫn nên không bị ăn biên bản.

- Đường link 6: Bắt lỗi rẽ phải tại ngã tư Phạm Văn Đồng- Oser kiến nghị gắn BB411

- Đường link 7: Bắt lỗi đi sai làn đường khi không có biển báo số 412, Oser đúng.

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, XE CƠ GIỚI KHÔNG CẦN BẬT TÍN HIỆU ĐÈN KHI DI CHUYỂN THEO ĐƯỜNG CONG ----------- Nguồn: otosaigon

- VĂN HÓA TÍN HIỆU KÈN (CÒI)
NGUỒN THAM KHẢO THÊM VỀ BẮN TỐC ĐỘ: BẤM XEM TẠI ĐÂY
*****************************************************************************
Bản quyền: Oser quanbhvn
Hôm nay ngày 30-01-2015, Cập nhật tình hình giao thông khu vực Cầu Đồng Nai như sau:

1 - Lưu ý: Hướng đi từ Sài Gòn => Biên Hòa, bên dưới cầu vượt chỉ có 1 làn duy nhất cho đi thẳng, xe 2 Bánh vi phạm rất nhiều vì không tuân thủ biển báo số: 411.
Có biển báo số : 411 như sau:
bien-411-jpg.206635


2- Lưu ý: Hướng đi từ Biên Hòa => Sài Gòn, các xe lưu thông bên dưới cầu vượt không được đi thẳng. Bắt buộc rẽ trái quay đầu hoặc rẽ phải đi phía sau trạm xăng để đi Sài Gòn (Theo biển báo số 411). Xe 2 Bánh vi phạm gần như toàn bộ. Nếu xxx chặn khúc trạm thu phí thì thu bánh mì thuê xe cont chở mới hết.
Có biển báo số : 411 như sau:
bien-4112-jpg.206636

3 - Lưu ý: Hướng đi từ Vũng Tàu => Sài Gòn, sau khi lưu thông bên dưới cầu vượt , xe 2 Bánh không được đi tiếp, phải rẽ vào bến xe rồi vòng lên trạm thu phí:
unnamed-1-jpg.206645


4 - Trạm thu phí đã thu như sau :
+ Xe du lịch: 15.000đồng; Xe container 120.000đồng
Hình ảnh minh họa:

7-tram-thu-phi-tren-xa-lo-ha-noi-2-tan-thanh-jpg.206637


5 - Lưu ý: Xe 2 bánh đi từ hướng Biên Hòa => Sài Gòn phải đi theo mũi tên xanh mới đúng theo biển báo số 411, nếu đi theo mũi tên đỏ là sai ( Vi phạm Luật giao thông).

kt-4730-1_giss-j1pg-jpg.206777

Cập nhật hàng ngày: BẤM XEM TẠI ĐÂY
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
17/12/14
391
662
93
TÌNH HUỐNG "CHIM MỒI" ĐẬU XE CHIẾM 2/3 LÀN ĐƯỜNG GIAO THÔNG, CÁC XE KHÁC LƯU THÔNG CÙNG CHIỀU MUỐN CHẠY QUA PHẢI LẤN SANG LÀN NGƯỢC CHIỀU.
Clips chi tiết xem tại đây:
https://www.otosaigon.com/threads/d...p-cu-cho-ae-nao-chua-coi-vao-hoc-hoi.8639866/
Fi1382.photobucket.com%2Falbums%2Fah271%2Fxeotobonbanh%2FDUNGGAIVUOTLANLANNGUOCCHIEU_zps6617bc34.jpg

Hình ảnh được cắt ra từ Clips.​
- Trên đường Quốc Lộ giao thông hai chiều không có dãy phân cách, Giữa đường là VẠCH KẺ LIỀN LIÊN TỤC để phân mặt đường ra làm hai chiều (Tổng chiều rộng mặt đường khoảng 8 mét được chia làm 2, mỗi chiều xe lưu thông là 4 mét.
- Một chiếc xe ô tô tải 5 tấn to đùng đậu chắn hết 2/3 làn đường.Mục đích của việc này là gì? đậu như vậy nếu các xe đang lưu thông cùng chiều từ phía sau đi tới muốn đi tiếp thì phải đánh lái sang trái và sẽ LẤN SANG phía ĐƯỜNG NGƯỢC CHIỀU (Vạch kẻ phân chia mặt đường là VẠCH LIỀN không đứt đoạn nhé), Nếu các xe đang lưu thông phía sau xe tải không dừng lại yêu cầu XE TẢI di chuyển sát vào để nhường đường mà cố tình lấn sang làn đường ngược chiều thì sẽ bị XXX bắt lỗi LẤN SANG ĐƯỜNG NGƯỢC CHIỀU hoặc ĐI NGƯỢC CHIỀU (hoặc ĐÈ VẠCH),
- Bên kia đường CÓ 1 QUẦN CHÚNG BỨC XÚC TAY CẦM CAMERA GHI HÌNH ĐANG TÁC NGHIỆP GHI LẠI HÌNH ẢNH LÀM BẰNG CHỨNG LÁI XE VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG. NẾU LÁI XE NÀO KHÔNG BIẾT MÀ LẤN LÀN NGƯỢC CHIỀU CHẠY QUA LUÔN LÀ ĂN ĐẠN NGAY LẬP TỨC. CHỐT XXX ĐỨNG CÁCH XE TẢI KHOẢNG 1 KM ĐỂ ĐỢI LÁI XE NÀO "GÀ" VI PHẠM LÀ PHẢI CÚNG BÁNH MÌ .

Trong tình huống này: Các Bác Ofer đã rất bình tỉnh dừng xe lại và yêu cầu XE TAI di chuyển đi chổ khác xong mới lên xe chạy tiếp. (Một tình huống xử lý quá hay, rất bình tỉnh và đúng Luật Giao Thông.
 
Hạng B2
17/12/14
391
662
93
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi263.photobucket.com%2Falbums%2Fii154%2Fnever20%2FIMG_8926.jpg

Hỏi: Khi lưu thông trên Cầu, Hầm Đường Bộ có được vượt không?
Trả lời: Được phép vượt nếu theo chiều xe lưu thông có 2 làn đường trở lên, vạch kẻ đường đứt khúc, không có biển báo CẤM VƯỢT và phải tuân thủ điều 14 Luật GTĐB 2008.
- Clips thực tế Oser đã chứng minh : BẤM XEM TẠI ĐÂY.
- Luật giao thông đường bộ năm 2008: BẤM XEM TẠI ĐÂY.
Trích Điều 14 Luật GTĐB Năm 2008:
Điều 14.
Vượt xe
1. Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.​
2. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.​
3. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.​
4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:​
a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;​
b) Khi xe điện đang chạy giữa đường;​
c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.​
5. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:​
a) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;​
b) Trên cầu hẹp có một làn xe;
c) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;​
d) Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;​
đ) Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;​
e) Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.​
 
Chỉnh sửa cuối:
 • Like
Reactions: NguyenTruc1964
Hạng B2
17/12/14
391
662
93
HỎI:
Tôi đi xe máy và bị Cảnh sát giao thông xử phạt 300.000 đồng vì vi phạm xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định. Cho tôi hỏi về quy định xếp hàng hóa trên xe máy là như thế nào? Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt ra sao?
Trả lời:
Đối với trường hợp của bạn, tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ có quy định như sau:
" Xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt quá bề rộng giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất về mỗi bên 0,30 mét, vượt quá phía sau giá đèo hàng là 0,50 mét. Chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy là 2,0 mét."
Về chế tài xử phạt, tại Điểm k Khoản 4 Điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt quy định:
" Người điều khiển xe hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật cồng kềnh; người ngồi trên xe đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định; điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác " bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.
Về mức tiền phạt cụ thể, tại Khoản 4 Điều 23, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định:
" Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt."
Như vậy, nếu hành vi của bạn vi phạm quy định trên thì bạn bị phạt tiền với mức phạt như vậy là đúng quy định của pháp luật.
 
 • Like
Reactions: Daihan
Hạng B2
17/12/14
391
662
93
HỎI:
Cho tôi hỏi: theo quy định mới, hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông khi thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ cho cảnh sát giao thông sẽ bị xử phạt như thế nào?
Trả lời:
Đối với câu hỏi của bạn, trước đây Nghị định số 34/2010/NĐ-CP và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP có quy định về hành vi này nhưng hiện nay thì Nghị định 171/2013/NĐ-CP không còn quy định nữa mà hành vi này được quy định tại điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, cụ thể như sau:
" Điều 20: Hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi môi giới, tiếp tay, chỉ dẫn cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ;
b) Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ;
c) Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ;
b) Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ;
c) Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này."
 
 • Like
Reactions: bl3399
Hạng B2
17/12/14
391
662
93
Hỏi:
Con trai tôi học lớp 11 (năm nay cháu 17 tuổi), có lấy xe máy Dream II của gia đình đi và đằng sau xe chở theo một bạn học cùng lớp đi ngược chiều đường, cả hai không đội mũ bảo hiểm nên bị Cảnh sát giao thông lập biên bản và tạm giữ xe. Vậy, cho tôi hỏi trường hợp của con tôi sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ Việt Nam năm 2008, con bạn chưa đủ điều kiện để điều khiển xe máy có dung tích xi-lanh từ 50 cm3. Con bạn có thể bị xử phạt các lỗi như sau:
- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với hành vi từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên (điểm a khoản 4 điều 21 Nghị định 171/2013/NĐ-CP).
- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi đi ngược chiều của đường một chiều (điểm i khoản 4 điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP).
- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" (điểm i khoản 3 điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP).
- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" (điểm k khoản 3 điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP).
Do con bạn là người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nên sẽ áp dụng mức xử phạt bằng 50% mức phạt tiền theo quy định. Và theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 75 Nghị định 171/2013/NĐ-CP thì trường hợp của con bạn sẽ bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.
Ngoài việc xử phạt con bạn, đối với chủ phương tiện còn bị xử lý lỗi: Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (điểm đ khoản 3 điều 30 Nghị định 171/2013/NĐ-CP).
 
Hạng B2
17/12/14
391
662
93
Hỏi:
Tôi có Giấy phép lái xe được phép điều khiển xe ở các hạng A1 và B2 (hai trong một). Khi tôi đi xe máy vi phạm giao thông lỗi vượt đèn đỏ. Theo luật, ngoài phạt tiền tôi còn bị tước giấy phép lái xe một tháng. Xin hỏi trong trường hợp này, tôi có còn được lái xe ôtô hạng B2 hay không?
Trả lời:
Luật GTĐB năm 2008 quy định đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
Với trường hợp nêu trên, bạn điều khiển xe mô tô vi phạm luật giao thông. Theo thời gian hẹn trong biên bản bạn phải đến Đội, Trạm cảnh sát giao thông nơi bạn vi phạm để chấp hành việc xử phạt hành chính. Trong thời gian tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A1, bạn vẫn tiếp tục được điều khiển ô tô theo hạng B2. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi điều khiển xe ô tô (hạng bằng B2) mà bị Cảnh sát giao thông dừng xe, kiểm tra thì bạn phải đưa ra biên bản liên hai mà Cảnh sát giao thông lập trước đó và quyết định xử phạt vi phạm hành chính tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A1 và bạn hãy trình bày hợp tình, hợp lý, Cảnh sát giao thông sẽ tạo điều kiện giúp bạn. Hết thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, bạn đến nơi tạm giữ để nhận lại giấy phép lái xe.
 
Hạng B2
17/12/14
391
662
93
Vạch kẻ đường đi thế nào cho đúng?

Đường một chiều có hai làn xe, không có biển phân làn theo hướng hoặc theo phương tiện, vậy xe hơi có được đi cả hai làn? (Xuân Thành).

Như hình ảnh trên, đường một chiều không có biển 411 và 412. Nếu vậy, xe ôtô của mình có được đi ở cả hai làn không?. Mình từng đọc nhiều tranh luận trên các diễn đàn nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Mong mọi người giải thích giùm mình là căn cứ vào luật nào, nếu được đi hoặc không được đi? Xin cảm ơn!
Câu hỏi cần tư vấn gửi về xe@vnexpress.net hoặc xemay@vnexpress.net
1382.photobucket.com%2Falbums%2Fah271%2Fxeotobonbanh%2Fvach-ke-duong-7462-1422262533_zpsiul663l1.jpg

- Ý KIẾN OSER TOAGT:
- Các phương tiện được phép lưu thông trên đường được sử dụng một trong hai làn đường để di chuyển theo hành trình của mình theo các quy tắc lưu thông của luật GTĐB; không biệt xe ôtô, môtô hay xe máy.​
- Cơ sở pháp lý :​
+ Theo khoản 1 điều 9, khoản 1 điều 11 và điều 13 luật GTĐB 2008 --> các phương tiện thực hiện lưu thông theo quy tắc lưu thông, hiệu lệnh của báo hiệu đường bộ.​
+ Theo quy định tại điểm a khoản E.12 phụ lục E của QC 41:2012 : muốn phân làn đường cho từng loại phương tiện lưu thông phải đặt biển báo 412 (a,b,c,d) --> Tại vị trí hình chụp không có biển phân làn đường theo loại phương tiện lưu thông --> do đó đoạn đường này không quy định phương tiện nào đi trên làn đường nào --> người điều khiển phương tiện tự chọn làn đường nào phù hợp nhất cho hành trình của mình.​
+ Theo quy định tại điểm s khoản H.2 và điểm r khoản H.3 phụ lục H của QC 41:2012 : vạch kẻ trên đường thuộc nhóm vạch báo hiệu 1.18 --> các phương tiện được chọn làn đường theo hướng vạch kẻ để lưu thông cho hành trình của mình --> tuân thủ hiệu lệnh vạch kẻ.​
+ Theo quy định tại điểm d khoản G.2 phụ lục G, điểm b khoản H.2 và điểm b khoản H.3 phụ lục H của QC 41:2012 : việc phân định làn đường giữa xe cơ giới và phương tiện thô sơ được thể hiện qua vạch số hiệu 1.2 . Theo hình chụp thì không có vạch 1.2 theo quy định --> đoạn đường này không quy định làn đường nào dành riêng cho xe cơ giới và phương tiện thô sơ.​
- Ý KIẾN BẠN ĐỌC NHƯ SAU:
+ Ý KIẾN BẠN ĐỌC THỨ NHẤT:
Nếu là đường một chiều thì xe áp dụng điều 13 luật giao thông đường bộ:
Điều 13. Sử dụng làn đường
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.​
2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.​
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.​

Theo điều 13 trên thì ô tô đi được tất cả các làn, lưu ý làn nếu ô tô đi chậm thì đi vào làn trong, còn đi nhanh thì đi ra làn ngoài.​
*********
+ Ý KIẾN BẠN ĐỌC THỨ HAI:
Xin trích Điều 13 Luật GTĐB năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.​
"Điều 13. Sử dụng làn đường​
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.​
2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.​
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải..."​
Theo tôi nghĩ trường hợp này xe bạn vẫn được quyền đi cả hai làn. Nếu bạn đi làn phía trong thì tốc độ bạn phải thấp (khoản 3 Đ13). Thân!​
**********
+ Ý KIẾN BẠN ĐỌC THỨ BA:
- Theo hình thì sau vạch 1.18 nếu đi thẳng thì được đi 2 lane, nếu rẽ trái thì được đi 1 lane, qua khỏi giao lộ áp dụng khoản 2 điều 13 luật GTĐB.
- Tất cả đều đi được 2 làn, nhưng gần tới ngã rẻ trái thì xe nào ko quẹo thì nên chuyển qua làn phải. Hết​

Nguồn tin: XEM TẠI ĐÂY.
 
Chỉnh sửa cuối:

Giới thiệu

 • Giấy phép MXH số 526/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 12/10/2015.
  Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Kỳ Lam .
  Công Ty Cổ Phần Ô Tô Xuyên Việt
  Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM, VN.
  ĐT: 028 7307 6667

Facebook