Hạng C
10/3/12
514
1
18
36
Bình Dương
- ở đây các anh em cứ giới thiệu tất cả những gì mà công ty mình có....để bạn bè và mọi người có thể tim hiểu

và xúc tiến quan tâm đến sản phẩm và hình ảnh của của công ty đang hoạt động.....


welcom
 
Hạng C
10/3/12
514
1
18
36
Bình Dương
Topic này sẽ rất hưu ích cho cácc anh emd đang làm môi giới Chứng khoán

và hoạt động trong các lĩnh vực liên quan