Hạng D
2/12/03
1.710
4.127
113
Vietnam
TP.HCM được kỳ vọng sẽ bứt phá với quy hoạch mới giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề cao tính chiến lược, đột phá và khai thác tối đa tiềm năng.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 22/6/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TP.HCM quy hoạch hướng đến "làng trong phố, phố trong làng"

Thường trực Chính phủ đề nghị, UBND TP.HCM khẩn trương rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ và các đại biểu tại cuộc họp, nội dung quy hoạch TP.HCM cần định hướng kiến tạo phát triển, có tính mở; tư tưởng hiện đại, có tầm nhìn chiến lược, đổi mới sáng tạo; đột phá về cơ chế, chính sách, hạ tầng, nguồn nhân lực; không cầu toàn, nóng vội; quy hoạch theo lộ trình.

Đồng thời, tận dụng tối đa các cơ hội, hóa giải những thách thức (thể chế, sập lún, ngập lụt, ùn tắc giao thông); xác định rõ điểm nghẽn, nguyên nhân dẫn đến hạn chế sự phát triển trong thời gian qua để có giải pháp phù hợp, triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xác định tại quy hoạch TP.HCM.

Đặc biệt, quy hoạch phải đảm bảo tính chiến lược, lâu dài, toàn diện; định hướng phân bổ nguồn lực phân kỳ đầu tư, ưu tiên trọng tâm trọng điểm, xác định dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của thành phố.

TP.HCM quy hoạch hướng đến "làng trong phố, phố trong làng"

Thi công hạng mục hầm ngầm thuộc gói thầu hầm chui Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện hướng vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Quang

Khai thác tối đa không gian ngầm; không gian nước; ưu tiên vị trí không gian có tiềm năng, hiệu quả để quy hoạch phát triển dịch vụ, du lịch, sản xuất kinh doanh; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; tận dụng xu hướng phát triển xanh, thông minh, hiện đại để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nguồn lực chất lượng cao.

Đẩy nhanh việc triển khai đề án hình thành trung tâm tài chính quốc tế, đề án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghiệp.
Thường trực Chính phủ đề nghị, việc phát triển đô thị phải bảo đảm đô thị hóa gắn với thúc đẩy phát triển nông thôn; nghiên cứu mô hình, cấu trúc phát triển "làng trong phố, phố trong làng" phù hợp với giai đoạn phát triển xanh và các huyện ngoại thành.

Đối với phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, TP.HCM phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ; nghiên cứu kỹ việc quy hoạch sông Sài Gòn để phát triển du lịch xanh kết hợp đảm bảo an ninh nguồn nước; chú trọng thu hút các dự án đầu tư bảo đảm đầy đủ cả ba yếu tố công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

TP.HCM quy hoạch hướng đến "làng trong phố, phố trong làng"

Thường trực Chính phủ yêu cầu TP.HCM nghiên cứu kỹ việc quy hoạch sông Sài Gòn để phát triển du lịch xanh. Ảnh: Mỹ Quỳnh
Về phương án phát triển kết cấu hạ tầng, yêu cầu chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông bảo đảm kết nối thông suốt nội thành, liên tỉnh, liên vùng và quốc tế; chú trọng gắn kết giữa phát triển hạ tầng giao thông với hạ tầng thủy lợi, hạ tầng phòng, chống lũ lụt, thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sử dụng hiệu quả không gian ngầm; phát triển các tuyến đường sắt đô thị hiện đại kết nối các trung tâm tổng hợp, các đô thị vệ tinh; chú trọng phát triển các tuyến đường giao thông kết nối với sân bay Long Thành, Biên Hòa, Bình Dương; phát triển hạ tầng số. Giải quyết các vấn đề về ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí.

Đẩy mạnh, tăng cường nguồn lực từ hợp tác công tư, xã hội hóa; tập trung khai thác các nguồn lực đất đai, tài nguyên, con người, lấy con người làm chủ thể trung tâm để phát triển.

UBND TP.HCM khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch TP.HCM theo quy định pháp luật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát theo quy định pháp luật; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, phấn đấu trình trong tháng 6/2024, muộn nhất trong nửa đầu tháng 7/2024.

Thông báo nêu rõ, quy hoạch TP.HCM đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của Vùng Đông Nam Bộ và khu vực.

Đây là cơ sở để điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, lập các quy hoạch cấp dưới; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch và phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn TP; xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút đầu tư và triển khai các dự án của TP theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn.
>>>> Xem thêm:
 
Hạng D
16/11/20
2.762
8.369
113
37
Hướng tới làng trong phố, phố trong làng, dân dạt ra biên mà sống.