Chuyên
16/6/22
325
248
43
Theo quy chế mới, sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan thẩm quyền, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện việc lựa chọn, ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn để xác định hệ số K cụ thể. Quy trình lập hồ sơ thẩm định và phê duyệt giá đất của các cơ quan liên quan sẽ được thực hiện theo 5 bước, thời gian tối đa 53 ngày làm việc.

UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế phối hợp trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn Thành phố. Đây là quy chế xác định trách nhiệm, trình tự và thời gian phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xác định giá đất cụ thể.

Trong các trường hợp cần xác định giá đất cụ thể, nội dung nhận được sự quan tâm của người dân là việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để tính tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá nền tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

1661143120029.png


Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thành phố là đơn vị tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác định giá đất này. Quy trình lập hồ sơ thẩm định và phê duyệt giá đất của các cơ quan liên quan sẽ được thực hiện theo 5 bước, thời gian tối đa 53 ngày làm việc. Cụ thể:

Bước 1: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể khi tiếp nhận đủ hồ sơ, Sở TN&MT tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn để triển khai công tác xác định giá đất cụ thể. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn không quá 10 ngày, Sở TN&MT phải có thông báo ngừng xem xét giải quyết.

Bước 2: Khi nhận được hồ sơ do đơn vị tư vấn cung cấp, trong thời gian không quá 15 ngày, Sở TN&MT phải kiểm tra, đánh giá, hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng Thẩm định giá đất Thành phố. Trường hợp hồ sơ phức tạp, cần lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan để làm rõ căn cứ pháp lý sử dụng đất thì thời gian kéo dài thêm tối đa không quá 10 ngày.

Bước 3: Trong thời gian không quá 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Thường trực Hội đồng Thẩm định giá đất Thành phố phải chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan thẩm định phương án giá đất, nếu cần thiết phải kiểm tra thực địa và báo cáo hội đồng.

Sau đó, Hội đồng Thẩm định giá đất Thành phố tổ chức họp thẩm định phương án giá đất và thống nhất bằng văn bản để gửi Sở TN&MT. Trường hợp hồ sơ cần xác minh, làm rõ thì thời gian kéo dài thêm tối đa không quá 5 ngày.

Bước 4: Không quá 3 ngày kể từ khi nhận được văn bản thẩm định phương án giá đất, Sở TN&MT phải lập hồ sơ trình UBND Thành phố phê duyệt phương án giá đất.

Bước 5: Trong thời gian không quá 5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ trình của Sở TN&MT, UBND Thành phố xem xét, phê duyệt phương án giá đất.

Quy trình trên cũng áp dụng xác định giá đất cụ thể cho các trường hợp: Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Các trường hợp này được áp dụng khi diện tích tính tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất từ 30 tỷ đồng trở lên.

Xem thêm:
Theo Vietnamnet
 
  • Like
Reactions: TLTX
Hạng D
13/10/15
1.845
3.081
113
Căng quá. Từ giờ chuyển thổ cư diện tích lớn ở TpHCM phải thẩm định giá đất cụ thể luôn rồi chứ không đợi sửa luật đất đai :eek:
 
Hạng D
13/10/15
1.845
3.081
113
Trước đây chỉ thẩm định để xác định mức giá cụ thể để tính tiền sử dụng đất của dự án nhà ở (1/500) còn lại cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dù 1000-2000-3000m2 vẫn chỉ tính bằng bảng giá đất cho diện tích trong hạn mức đất ở và thêm hệ số k từ 1,3-2,5 lần cho diện tích vượt hạn mức đất ở.
 
  • Like
Reactions: Tommyteo
Hạng D
13/10/15
1.845
3.081
113
Anh bên trên toàn mua biệt thự chăm tỏi được chủ đầu tư lo cho từ đầu tới đuôi chắc cũng chưa bao giờ phải đóng thuế chuyển mục đích sử dụng đất, không biết có thật biết căng là thế nào không nhỉ :D
 
Hán Nô
18/5/14
6.075
41.615
113
31
The Hán Nô
khi Tháng 3/2022, mình thấy nhiều anh thích cái Giá Thị Trường quá,

khi đó mình đề xuất hay là cho tính Giá trị nộp tiền sử dụng Đất theo Giá Thị Trường,

ấy vậy mà mới có 5 tháng, đã sắp thành hiện thực nhỉ

Đọc Thần chú chuẩn phét !
 
Hán Nô
18/5/14
6.075
41.615
113
31
The Hán Nô
trên diện tích 331.210 kM2 của Thửa số 01, Tờ Bản đồ số 01, (BĐĐC 1945)

sắp tới Diện tích Đất cần thu hồi luôn ít hơn Diện tích Đất cần chuyển mục đích

1-0 hay 0-1 ?