Hạng B2
16/9/11
373
7.937
93
Hạng D
13/12/06
1.078
6.111
113
Chú nào bắt kèo nào thì cũng dc 1 phen lên máo
 
Hạng D
15/1/08
1.037
2.375
113
Nga đá cũng hay mừ, thủ môn Nga trận này hay quá. Dưng mềnh vẫn tiếc cho Anh. 3-1 thì hợp lý hơn. :)