Hạng D
22/2/06
1.142
2.547
113
43
Sài Gòn
Xác nhận
confirm
Căn 91m2, view Bitexco giá 5 tỷ mua được ko các anh?
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.225
52.400
113
Sài Gòn
Căn 91m2, view Bitexco giá 5 tỷ mua được ko các anh?
Không nên, căn này mua vô chưa tới 3.5 tỏi. Anh phải chả chênh 1.5 tỏi quá phí.
Mật độ xây rất khủng khiếp. Parking búa xua mặt sau.
Bảo vệ thì thôi rồi. Đứng làm cảnh. Trẻ con bên mấy xóm nhà lá gần đó vô công viên ngồi đánh bài vui lắm.
Banner treo đầy yêu cầu đổi BQL.
Tóm lại là không nên. Tầm này lên tí lấy Rivergate hay Millennium ổn hơn vì giá chênh không cao mà mật độ thấp hơn rất nhiều nếu anh mê Quận Tư.

Còn không qua Q2 lấy đảo kim cương giá này được căn hơn 80m2.
 
Hạng D
22/2/06
1.142
2.547
113
43
Sài Gòn
Xác nhận
confirm
Không nên, căn này mua vô chưa tới 3.5 tỏi. Anh phải chả chênh 1.5 tỏi quá phí.
Mật độ xây rất khủng khiếp. Parking búa xua mặt sau.
Bảo vệ thì thôi rồi. Đứng làm cảnh. Trẻ con bên mấy xóm nhà lá gần đó vô công viên ngồi đánh bài vui lắm.
Banner treo đầy yêu cầu đổi BQL.
Tóm lại là không nên. Tầm này lên tí lấy Rivergate hay Millennium ổn hơn vì giá chênh không cao mà mật độ thấp hơn rất nhiều nếu anh mê Quận Tư.

Còn không qua Q2 lấy đảo kim cương giá này được căn hơn 80m2.
Milennium ổn ko a Chụt ? Để mình đu gió qua đó
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.225
52.400
113
Sài Gòn
Ủa. bữa mới hỏi rồi gõ 1 đóng chữ chả đâu vào đâu. Chít mịa, hố. thôi đi ra.