Hạng C
27/8/11
623
479
63
một quả tên lửa, một can xăng, một cái rìu, một cái xẻng của rân chơi chính hãng bỏ đâu rồi chưa treo lên ...