Hạng B2
1/7/07
268
11
18
Số là em vẫn trung thành với con Lancer Gala 2.0. Lâu ngày quá cái vè che mưa nó lão hóa bể mất mấy miếng
Các bác chỉ giúp em chỗ nào ở SG có thể mua được cái vè che mưa cho con xe cổ thân yêu của em với

Cảm ơn các bác