Hạng B1
17/9/10
97
36
18
Dear all members !!!
Em la newbie, cho em hoi can gat xi nhan len phai xuong trai co phai ko?
xin cam on
 
24/3/10
4.364
3.826
113
Đúng rồi pác ạ. Gạt lên là xi nhan bên phải, gạt xuống là xi nhan bên trái. Pác leo lên xe thử cái là bít liền à,
 
Hạng B1
17/9/10
97
36
18
cám ơn bác Xi Trum Tí Đô nghen, tình hình là em mới làm quen xe mới có 2h nên chưa có thạo lắm, sau này rất mong bác giúp đỡ nhiều.
 
Xin cảm ơn Bác
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.487
1.200
113
35
Cà Mau
Cầm vô lăng, đưa 2 ngón bên tay trái kẹp cần xi nhan. Khi quẹo trái hay phải thì xi nhan gạt theo thôi.