Hạng F
14/9/14
5.886
32.736
113
Xin MN tư vấn dự án mega city 2 nhơn trạch. Sổ cầm tay ko? Giá bao nhiêu? Chủ đầu tư ra sao? Cảm ơn mn
 
Hạng D
18/5/18
1.255
2.068
113
hơn 4 năm rồi chưa sổ. đang vướng QH 1/500 sao đó KO đang kiến nghị tỉnh xử lý