Hạng B2
11/12/08
353
80
28
Các bác rành giá cả đất Đạ Tông đường nhánh DT722 đi vào 15 phút. Gần đập thuỷ điện Dakme.
Cám ơn các bác!
 
Hạng B2
7/10/13
467
860
93
Các bác rành giá cả đất Đạ Tông đường nhánh DT722 đi vào 15 phút. Gần đập thuỷ điện Dakme.
Cám ơn các bác!
Đạ tông có suối nước nóng, đợt rồi lên ĐL có vào khu đó thì đứa em chỉ dân HN, SG lên mua khá nhiều. Giá cả thì vô chừng. Nhưng có vẻ khu đó còn nhiều đất LN mà NN giao cho người dân tộc. Mua thì để ý vụ giấy tờ chút.