Nếu thấy các dấu hiệu sau đây cần kiểm tra và sửa chữa kịp thời:  • Động cơ bị nổ ngược: Khi mobin bị hư hỏng thì thời điểm đánh lửa sẽ lệch và nhiên liệu không bị đốt hết. Lượng nhiên liệu này sẽ đi ra ngoài theo đường ống xả. Nếu đường ống xả đang nóng và có điều kiện thích hợp thì lượng nhiên liệu này có thể bị bốc cháy và gây nên hiện tượng động cơ nổ ngược. Dấu hiệu của hiện tượng này là có tiếng nổ lạ trên đường ống xả, động cơ có khói màu, khí xả có mùi nhiên liệu

Z1 Auto Center - Trung Tâm Chăm Sóc - Bảo dưỡng & Sửa Chữa Ô tô
Z1 Auto Center - Trung Tâm Chăm Sóc - Bảo dưỡng & Sửa Chữa Ô tô
Z1 Auto Center - Trung Tâm Chăm Sóc - Bảo dưỡng & Sửa Chữa Ô tô
Z1 Auto Center - Trung Tâm Chăm Sóc - Bảo dưỡng & Sửa Chữa Ô tô
Z1 Auto Center - Trung Tâm Chăm Sóc - Bảo dưỡng & Sửa Chữa Ô tô
Z1 Auto Center - Trung Tâm Chăm Sóc - Bảo dưỡng & Sửa Chữa Ô tô
Z1 Auto Center - Trung Tâm Chăm Sóc - Bảo dưỡng & Sửa Chữa Ô tô
Z1 Auto Center - Trung Tâm Chăm Sóc - Bảo dưỡng & Sửa Chữa Ô tô