Tập Lái
3/7/12
2
2
3
Em đặt hàng Ebay về nhầm 1 tấm che nắng bên lái màu vàng be của Accord 2008, tổng giá trị về Việt Nam là 2 triệu 4, nay không dùng bán lại 1,3 triệu cho cụ nào cần. Đồ này ít hỏng nhưng khi cần không có ở trong nước. Em gửi ảnh kèm theo.
Cụ nào cần liên hệ với em: 0913513508
 

Attachments