Hạng B1
21/4/09
68
2
8
40
Theo cập nhập từ Su Việt Nam, vẫn còn 26/83 Bác Vitara 2016 chưa vào thay thế Bulong theo chương trình triệu hồi từ tháng 12/2023.
Các bác liên hệ hotline để đặt hẹn và đến đại lý nhé. Hotline 1800-6950
Danh sách em thấy còn những số này.
sttSỐ Khung
1TSMYD21S1GM171184
2TSMYD21S6GM173870
3TSMYD21S8GM174292
4TSMYD21S0GM175274
5TSMYD21S5GM175819
6TSMYD21S6GM176039
7TSMYD21S1GM176627
8TSMYD21SXGM177193
9TSMYD21S0GM177705
10TSMYD21S0GM178434
11TSMYD21S4GM179358
12TSMYD21S9GM179565
13TSMYD21S6GM180009
14TSMYD21S8GM180254
15TSMYD21S4GM180767
16TSMYD21S2GM180959
17TSMYD21SXGM181096
18TSMYD21S8GM181128
19TSMYD21S2GM181321
20TSMYD21S4GM182230
21TSMYD21S1GM182346
22TSMYD21S1GM182587
23TSMYD21S9GM182868
24TSMYD21S9GM183311
25TSMYD21S9GM183454
26TSMYD21S9GM184300


Tham khảo link của Su Việt nè, https://suzuki.com.vn/pages/vitara-recall1