Hạng B2
23/6/11
168
456
63
Xe mình mới làm. Thay tấm cách nhiệt, vệ sinh dàn lạnh, bơm ga mới. Tổng thiệt hại hình như hơn 3tr một tí xíu. Kết quả đã ổn, thơm mát như xe mới.
A nhắn giúp nơi a làm với, xe mình có lúc nó cũng hôi khó chịu quá, vô hãng báo giá chát quá