Hạng D
12/9/09
3.735
2.293
113
47
PTSC - HCMC
Xe em thì quá lạnh ko biết làm sao cho nó bớt toàn phải vặn cái nút điều chỉnh mất công quá :D xe em Ếch đời tống ạ