Tags
Không có
Hạng F
7/8/17
5.039
5.173
113
Lỡ có nói gì bị hố cái là thợ biết ngay "con gà" liền.
Đã biết thì phải là kiến thức chứ k phải nghe 2 ông xe ôm đầu ngõ nói chuyện rồi đem đi nói đông nói tây. Thế nên bảo dưỡng xe trong hãng mới có đường sống