Hạng B2
9/9/13
120
177
43
Xe điện thì quá ok nhưng sợ hiệu suất tải không cao, khó kiểm soát chân ga và quán tính ➡ an toàn thấp dễ gây tai nạn, suy nghĩ cá nhân thôi :D