Tập Lái
27/8/21
34
6
8
43
năm nay mình chuẩn bị mọi thứ đầy đủ để đi ra côn đảo rồi, nhưng mà dích đợt bùng dịch thứ tư xui quá
 
Tập Lái
23/4/21
22
43
13
Haiz thèm cảm giác chơi đây đó, mấy đứa nhỏ nhà cuồng chân cả năm
 
Tập Lái
30/8/21
36
3
8
23
hè này em không mong bị dương tính với covid thôi, sợ lắm rồi