Hạng D
20/10/17
1.065
94
48
37
Mazda CX 5 -2022 bản Premium có sẵn âm thanh Bose thường theo xe.
Chủ xe quyết định nâng cấp toàn bộ âm thanh mới cao cấp hơn cho xe chia ra làm hai giai đoạn.
Giai đoạn 1 : Tháo bỏ loa loa treble thường trong xe, nâng cấp thành Harman Kadon dòng cao cấp của Land Rover với âm thanh tí tách leng keng đặc biệt của dòng xe cao cấp.
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.

Giai đoạn 2: Tháo bỏ ampli Bose zin của xe thay thế bằng ampli Bose made in Usa 10 kênh cao cấp hơn, âm thanh dày hơn mạnh mẽ và uy lực.
,∆∆∆ So sánh ampli nhỏ là zin theo xe và ampli lớn là ampli thay vào.
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.


Hoàn thiện phần 1 cơ bản.
Phần 2 tiếp tục nâng cấp phần còn lại là loa và sub Hiếu sẽ up phần sau.
Các bạn đón xem...
Tks!.

☎: 0977360086 Hiếu
Chuyên loa amplifer tháo xe sang.
Độ âm thanh xe chuyên nghiệp.
FB: Loa Oto Hieu
 
Hạng D
20/10/17
1.065
94
48
37
Ampli Bose 8 - 9 - 10 kênh.
Made in Usa mạnh mẽ chi tiết.
Đầy đủ các dãi tần..
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.
 
Hạng D
20/10/17
1.065
94
48
37
Bộ loa Harman Kadon tháo xe Land Rover lắp đặt vừa tất cả các dòng xe.
Âm thanh xuất sắc.
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.
Hiếu Audio Mark : Chuyên Loa tháo xe sang: Độ âm thanh - Nâng cấp âm thanh xe hơi.